Termometer - test

ANNONS
|

Laboratorietestet avslöjade brister i de nya produkterna.

På GP:s uppdrag lät testföretaget Testfakta granska tio febertermometrar från de största tillverkarna på den svenska marknaden. Granskningen utfördes av det statliga läkemedelsbolaget APL:s medicintekniska laboratorium.

Det första testmomentet var att fastställa om termometrarna ger ett resultat på den tid som angivits. Resultatet visar att både öron- och panntermometrarna fungerar mycket bra. Alla ger svar på utlovade tider, mindre än fyra sekunder.

De termometrar som mäter i mun, armhåla eller stjärt tar längre tid. Allra längst tid, mellan 3,5 och 4,5 minuter, tar napptermometern.

Men det är inte den långa tiden som är det stora problemet med napptermometerar, enligt Jakub Srebro, specialist på medicintekniska produkter på APL.

ANNONS

- Jag är mycket tveksam till själva produkten, trots att testet visar att de säkert fungerar bra som termometrar. Ett barn kan av misstag använda termometern som en vanlig napp. Därför är det viktigt att den även uppfyller säkerhetskraven som ställs på nappar.

Topcom friskriver sig med att barnet ska övervakas när temperaturen tas. För Tiqs napptermometern nämns varken något om nappstandarden eller några varningar.

Helt korrekt temperatur visade termometrarna som mäter i mun, armhåla och stjärt. Däremot visade flera av pann- och örontermometrarna skillnader på upp till 0,6 grader från temperaturen mätt i munnen.

Även om avvikelserna är relativt stora för de snabba termometrarna finns det ett större problem med panntermometrar. Jakub Srebro är mycket skeptisk till termometertypen som mäter hudtemperaturen.

- Hudtemperaturen brukar ligga på mellan 33 till 35 grader. Termometrarna räknar sedan om den till kärntemperaturen. Men samma person kan ha en hudtemperatur som varierar på olika sätt jämfört med kärntemperaturen beroende på personens aktuella hälsotillstånd.

Det kan vara allvarligt vid riktigt hög feber. Genom kallsvettning kan då hudtemperaturen avvika ganska kraftigt från temperaturen inne i kroppen, kärntemperaturen.

Trots invändningarna visade det sig i testet att Microlifes panntermometer var den som fick det bästa testresultatet jämte Braun high-speed.

ANNONS

I momentet där det kollades om termometrarna ger samma resultat vid upprepade mätningar, klarar alla termometrar utom två att ge ett resultat som håller sig inom en tiondels grads marginal.

Anmärkningsvärt är att Brauns termometer avviker, eftersom den på förpackningen utlovar att den är mer noggrann än både rektala termometrar och panntermometrar.

- Örontermometrar kan inte kalibreras noggrannare än plus minus 0,2 grader, så det är frågan vad de har för täckning i ett sådant påstående, säger Jakub Srebro.

Testfakta har också granskat märkningen och bruksanvisningarna för produkterna. Det finns stora brister hos Jula och Topcom.

- Håller de inte rätt på det här, hur säker kan man vara på att allt annat är rätt, frågar sig Jakub Srebro.

Alla termometrar klarat testet med godkänt resultat och samtliga är mycket enkla att använda och att rengöra.

De generella brister som påpekats på napp- och panntermometrar gör att Jakub Srebro anser att konsumenten bör välja antingen en traditionell direktvisande termometer eller en örontermometer.

- En örontermometer är snabbare och smidigare, men kostar samtidigt betydligt mycket mer.

Modell: High speed thermometer

Kontaktinformation: kaz-europe.com

Cirkapris: 100 kronor

Mätvärden från laboratorietestet

Mätställe: Mun-/armhåla/stjärt

Typ av termometer: Elektrisk direktvisande

Mätvärden från laboratorietestet

Mättid uppmätt i avsett mätställe: Mun: 12±1 sek Arm:27±3 sek Stjärt: 8±1 sek

Mätnoggrannhet: Godkänd

Betygsättning 1 till 5, där 5 är bäst

Mättid (20%): 5

Mätnoggranhet (40%): 5

Repeterbarhet (40%): 5

Totalbetyg: 5

Kommentar: Bäst i test

Fakta och bild: Testfakta.se i februari 2012

Modell: NC 100 non contact

Kontaktinformation: microlife.com

Cirkapris: 480 kronor

Mätställe: Panna

Typ av termometer: Elektrisk, IR, beräknande

Mätvärden från laboratorietestet

Mättid uppmätt i avsett mätställe: Panna: 3-4 sek

Mätnoggrannhet: Godkänd

Betygsättning 1 till 5, där 5 är bäst

Mättid (20%): 5

Mätnoggranhet (40%): 5

Repeterbarhet (40%): 5

Totalbetyg: 5

Kommentar: Bäst i test

Modell: Febertermometer

Kontaktinformation: elfo.se

Cirkapris: 130 kronor

Mätställe: Mun-/armhåla

Typ av termometer: Elektrisk beräknande

Mätvärden från laboratorietestet

Mättid uppmätt i avsett mätställe: Mun:28±5 sek Arm:10 min

Mätnoggrannhet: Godkänd

Betygsättning 1 till 5, där 5 är bäst

Mättid (20%): 3

Mätnoggranhet (40%): 5

Repeterbarhet (40%): 5

Totalbetyg: 4,6

Modell: Digital febertermometer

Kontaktinformation: jula.se

Cirkapris: 40 kronor

Mätställe: Munhåla/stjärt

Typ av termometer: Elektrisk direktvisande

Mätvärden från laboratorietestet

Mättid uppmätt i avsett mätställe: Mun: 67±7 sek Stjärt: 54±12 sek

Mätnoggrannhet: Godkänd

Betygsättning 1 till 5, där 5 är bäst

Mättid (20%): 2

Mätnoggranhet (40%): 5

Repeterbarhet (40%): 5

Totalbetyg: 4,4

Modell: Super Soother

Kontaktinformation: ketonic.se

Cirkapris: 100 kronor

Mätställe: Mun

Typ av termometer: Elektrisk direktvisande

Mätvärden från laboratorietestet

Mättid uppmätt i avsett mätställe: Mun: 2-3 min

Mätnoggrannhet: Godkänd

Betygsättning 1 till 5, där 5 är bäst

Mättid (20%): 1

Mätnoggranhet (40%): 5

Repeterbarhet (40%):5

Totalbetyg: 4,2

Modell: Baby soother theromoter 110

Kontaktinformation: topcom.se

Cirkapris: 120 kronor

Mätställe: Mun

Typ av termometer: Elektrisk direktvisande

Mätvärden från laboratorietestet

Mättid uppmätt i avsett mätställe: Mun: 3.5-4.5 min

Mätnoggrannhet: Godkänd

Betygsättning 1 till 5, där 5 är bäst

Mättid (20%): 1

Mätnoggranhet (40%): 5

Repeterbarhet (40%): 5

Totalbetyg: 4,2

Kommentar: Väldigt lång mättid

Modell: Thermoscan IRT 4520

Kontaktinformation: kaz-europe.com

Cirkapris: 600 kronor

Mätställe: Öra

Typ av termometer: Elektrisk, IR, beräknande

Mätvärden från laboratorietestet

Mättid uppmätt i avsett mätställe: Öra: <3 sek

Mätnoggrannhet: Godkänd

Betygsättning 1 till 5, där 5 är bäst

Mättid (20%): 5

Mätnoggranhet (40%): 5

Repeterbarhet (40%):3

Totalbetyg: 4,2

Kommentar: Dyrast

Modell: Ear& Forehead 301

Kontaktinformation: topcom.se

Cirkapris: 500 kronor

Mätställe: Öra/panna

Typ av termometer: Elektrisk, IR, beräknande

Mätvärden från laboratorietestet

Mättid uppmätt i avsett mätställe: Öra/panna: <3 sek

Mätnoggrannhet:j ämfört med referenstemperatur Öra:0.6°C lägre Panna:0.3°C

Betygsättning 1 till 5, där 5 är bäst

Mättid (20%): 5

Mätnoggranhet (40%): 1

Repeterbarhet (40%): 5

Totalbetyg: 3,4

Modell: Gentle Temp 510

Kontaktinformation: sunmed.com

Cirkapris: 500 kronor

Mätställe: Öra

Typ av termometer: Elektrisk, IR, beräknande

Mätvärden från laboratorietestet

Mättid uppmätt i avsett mätställe: Öra: <3 sek

Mätnoggrannhet: jämfört med referenstemperatur 0.4°C lägre

Betygsättning 1 till 5, där 5 är bäst

Mättid (20%): 5

Mätnoggranhet (40%): 1

Repeterbarhet (40%): 5

Totalbetyg: 3,4

Modell: IR febertermometer 34-7014

Kontaktinformation: clasohlson.se

Cirkapris: 300 kronor

Mätställe: Öra/panna

Typ av termometer: Elektrisk, IR, beräknande

Mätvärden från laboratorietestet

Mättid uppmätt i avsett mätställe: Öra/panna: <3 sek

Mätnoggrannhet: jämfört med referenstemperatur Öra:0.3°C lägre Panna:0.2°C

Betygsättning 1 till 5, där 5 är bäst

Mättid (20%): 5

Mätnoggranhet (40%): 2

Repeterbarhet (40%): 3

Totalbetyg: 3

Kommentar: Opålitilig

Fakta och bild: Testfakta.se i februari 2012

Mättid:

Alla termometrar har haft en angiven mättid på förpackningen eller i bruksanvisningen. Denna angivna tid har sedan jämförts med den tid som uppmättes vid laboratorietestet. Har testtiden överskridit den angivna tiden har termometern fått ett lägre betyg. I betyget ingår även hur längden av den totala mättiden. Ju längre mättid desto lägre betyg.

Mätnoggrannhet:

Termometrarna som mäter temperaturen oralt, rektalt eller i armhålan har testats i vattenbad med temperaturerna 35, 37, 39 och 41 graders temperatur, en standardmetod för att undersöka denna termometertyp. Termometrarnas angivna temperatur har sedan jämförts med temperaturen i vattenbaden.

Termometrar som mäter feber på huden eller i örat här jämförts mot en referenstermometer i munhåla. Skillnaden mellan de två termometrarna har sedan utgjort mätvärdet för noggrannhet.

Repeterbarhet:

Temperaturen har uppmätts tre gånger på avsett mätställe på en och samma individ. Avvikelsen i resultaten har sedan noterats. En avvikelse på plus minus 0,1 grad, har gett högsta betyg, medan en avvikelse på 0,2 i någon av mätpunkterna har gett betyget 3.

Delresultaten har betygsatts på en skala från 1-5 där 5 är bäst. Totalbetyget har viktats enligt följande: Mättid 20 procent, mätnoggrannhet 40 procent och repeterbarhet 40 procent.

ANNONS