Satsningen Made in China 2025 syftar till att göra Kina till global ledare inom tio teknikområden till år 2025.
Satsningen Made in China 2025 syftar till att göra Kina till global ledare inom tio teknikområden till år 2025.

Kinaexpert: Sverige behöver en Kinastrategi

Kinas aptit för att investera i väst tycks bara bli större. Med större ekonomisk närvaro ökar även Kinas politiska inflytande.

ANNONS
|

Under första halvan av 2018 uppgick Kinas investeringar i Sverige till cirka 32 miljarder kronor, vilket främst kan härledas till Geelys investeringar i Volvo. Det innebär att Kina investerade mer i Sverige än i någon annan marknadsekonomi i väst under samma period.

Medan det kinesiska kapitalet är ett välkommet tillskott i kassan bör Sverige och andra länder bli mer på sin vakt gentemot kinesiska investerare, anser Sandklef som är författare till en ny Kinarapport utgiven av tankesmedjan Fri Värld. Hon har bland annat en bakgrund som säkerhetspolitisk analytiker på Försvarsmakten.

ANNONS

- Det är en postkommunistisk transitionsekonomi där det finns tydliga inslag av planekonomi. Partiets skugga vilar också över mycket av näringslivet, säger hon.

Staten stor aktör

Enligt rapporten skiljer sig kinesiska utlandsinvesteringar från investeringar i väst på flera sätt. Den kinesiska staten är en viktig aktör inom näringslivet och utlandsinvesteringar styrs till stor del av kommunistpartiets strategiska planer.

Ett exempel är satsningen Made in China 2025 som syftar till att göra Kina världsledande inom tio högteknologiska områden till år 2025. Detta ska ske både genom att öka inhemsk produktion och genom uppköp av utländska teknikföretag.

- Vi diskuterar inte konsekvensen av att ny teknik som utvecklas i västvärlden kanske försvinner till Kina, säger Sandklef.

Synen på öppenhet inom näringslivet är en annan viktig skillnad som behandlas i rapporten. Enligt OECD är Kina ett av världens minst öppna länder för utländska investeringar medan OECD-länderna hör till de mest öppna. Till exempel är mediesektorn och fiskeriindustrin i Kina helt stängda för utländska investerare. Bristen på reciprocitet, eller ömsesidighet, anser vara ett hinder för handelsrelationer mellan länder och ligger bland annat till grund för handelskonflikten mellan USA och Kina.

ANNONS

Bättre granskning behövs

Kinas ekonomiska tyngd gör också att landets politiska inflytande växer då länder som gynnas av investeringarna ogärna biter den hand som föder dem. Enligt rapporten har detta lett till att Kina sluppit kritik trots misstankar om att landet stulit information från stora svenska företag.

För att möta de nya utmaningarna anser Kristina Sandklef att Sverige behöver flera Kinakännare.

- Vi måste bli mycket bättre på att förstå vad som händer i Kina. Vi borde ha en Kinastrategi där vi bestämmer oss för vad vi vill med Kina.

Man bör också bli bättre på att granska kinesiska investeringar, anser hon. Slutligen bör EU gå samman med länder som USA, Sydkorea och Japan för att sätta press på Kina att leva upp till sina löften om större öppenhet.

TT

ANNONS