Kina släpper tveksam ekonomisk statistik. Arkivbild.
Kina släpper tveksam ekonomisk statistik. Arkivbild.

Kina släpper "masserade" tillväxtsiffror

Ekonomer spår att den kinesiska tillväxten för 2017 överträffar landets eget mål. Samtidigt ifrågasätts värdet av den kinesiska statistiken.

ANNONS
|

- Jag ska inte säga att det är en påhittad siffra men det är helt klart en av staten masserad siffra som regeringen använder för att ge ett sken av att man har ekonomin under kontroll, säger Martin Jansson, expert på kinesisk ekonomi på Handelsbanken.

På torsdagen släpps officiella tillväxtsiffror för 2017 i Kina. Analytiker tror, enligt nyhetsbyrån AFP, att BNP-tillväxten kommer att överträffa regeringens eget mål på 6,5 procent, och istället landa på 6,8 procent.

ANNONS

Men värdet av tillväxtsiffrorna tonas ned.

"Viktigt med stabil siffra"

- Om Kina skulle släppa en tillväxtsiffra som är under 6,5 procent skulle det tolkas som att hela ekonomin är på väg att gå över styr. Det är därför det är så viktigt för regeringsmakten att den här siffran är på en stabil och bra nivå, säger Jansson.

Anledningen till att det finns ett fokus på siffran bottnar i att den kinesiska regeringen 2010 satte ett mål om fördubblad BNP per capita till 2020. För att nå detta krävdes vid tillfället en årlig tillväxt på över 6,5 procent.

- Men efter att den kinesiske presidenten Xi Jinping ytterligare stärkte sin makt vid kongressen i höstas har det blivit allt tydligare att man navigerar bort från det årliga tillväxtmålet, säger Jansson.

En anledning till det kan vara att Kina under lång tid strävat efter att ställa om ekonomin från att vara beroende av statliga investeringar i infrastruktur, fastigheter och export.

ANNONS

Istället vill regeringen att landets ekonomi ska drivas av inhemsk konsumtion.

- Kina vill inte vara världens fabrik för billiga leksaker. Man vill producera varor som efterfrågas av den kinesiska befolkningen. Men det är en lång process och här tenderar vi i väst att ha ett felaktigt tidsperspektiv. I Kina finns en längre horisont vid den här typen av förändringar, säger Jansson.

Samtidigt är det klart att infrastruktur och fastigheter fortsatt bidrar starkt till kinesisk tillväxt. De bägge branscherna uppskattas stå för cirka 30 procent av landets BNP.

Risk för fastighetsbubbla tonas ned

- Jag är inte alls lika övertygad om att det finns en fastighetsbubbla i Kina som jag var för ett år sedan, säger Jansson.

Han jämför här med fastighetskrisen i USA 2008 som till stor del berodde på att husköparna hade för stora lån. Skuldkrisen 2011 i Europa berodde å sin sida på att staterna hade för höga skulder. I Kina är skuldsättning till stor del relaterad till företagssektorn – som i sin tur till del styrs av staten.

ANNONS

- Det finns inte en skuldkris på samma sätt som i väst. Dessutom kan staten i Kina styra kontantinsatskravet lokalt i varje provins, och även reglera att bara de som bor i en provins får köpa bostäder där. Det minskar spekulationstrycket, säger Martin Jansson.

TT

Fakta: Kinas tillväxt i siffror - historik och prognos

År BNP-tillväxt i procent

2014 7,3

2015 6,9

2016 6,7

2017 6,8

2018 6,4

2019 6,3

Källa: Världsbanken (siffrorna för 2017, 2018, 2019 avser prognos)

ANNONS