Konjunkturinstitutet prognoschef Ylva Hedén Westerdahl presenterar institutets prognos för den svenska ekonomin. Arkivbild.
Konjunkturinstitutet prognoschef Ylva Hedén Westerdahl presenterar institutets prognos för den svenska ekonomin. Arkivbild.

KI: Svensk högkonjunktur vänder

Den rosiga högkonjunkturen kulminerar i år. Därefter bromsar den in när satsningarna på bostadsmarknaden i Sverige minskar, enligt Konjunkturinstitutet (KI).

ANNONS
|

Sedan 2016 har svensk högkonjunktur pekat uppåt. Den tiden är nu förbi, enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos.

Men än så länge är den ekonomiska kallduschen, nästa lågkonjunktur, flera år bort, enligt Hedén Westerdahl.

- Vi har en låg arbetslöshet, hög sysselsättning och kommer ha en fortsatt högkonjunktur till 2021. Men i riskbilden återfinns prisfall på bostadsmarknaden, omvärldens eskalerande handelskrig och ännu större sättning när det kommer till bostadsinvesteringar i Sverige.

ANNONS

Samtidigt är stämningsläget i näringslivet starkt. Alla sektorer ser hög efterfrågan och den svenska BNP-tillväxten, som tidigare tagit stöd av bostadsinvesteringar hålls istället uppe av svensk export.

Välfärden äter upp reformutrymmet

Den förda expansiva finanspolitiken innebär ett ofinansierat reformutrymme på 110 miljarder under den kommande mandatperioden. Det räcker enbart till att täcka dagens personaltäthet och en standardökning i välfärden, enligt KI:s generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

- Netto finns inget över till annat. Vill man sänka skatterna måste man sänka bidragen, och på motsvarande sätt, vill man höja bidragen måste även skatterna stiga.

Ökade inflationsförväntningar

Minskad efterfråga från offentlig sektor och byggbranschens sättning leder dock till en lägre sysselsättningstillväxt under 2018 och 2019. Samtidigt väntas arbetslösheten landa på 6,2 procent de kommande åren med fortsatta matchningsproblem på arbetsmarknaden.

Därmed väntas lönerna stiga och sammantaget med höga energipriser och en svag krona spås inflationen stabiliseras runt 2 procent i år och under 2019. Den underliggande inflationen beräknas komma i kapp under våren 2019 – först då väntar en styrräntehöjning, enligt KI.

Pessimistiska hushåll

Samtidigt som näringslivet uppvisar optimism pekar KI:s Barometerindikator att konsumenterna blir alltmer pessimistiska. Deras syn på det ekonomiska läget är nu under historiska snitt.

ANNONS

Konsumenternas förtroendeindikator sjunker till 96,8 i juni, ned från 97,9 en månad tidigare. Denna indikator har därmed backat sju månader i rad och ligger under det historiska snittet.

Handelskrig oroar

Enligt KI:s prognos är det exporten som kommer driva tillväxten framöver. Ett eskalerande handelskrig med flera nya tullar skulle då kunna slå hårt mot svensk ekonomi.

- Det skulle så klart inte vara några goda nyheter om fler handelshinder mot exempelvis motorfordon kommer på plats. Det är en viktig industri med ett stort antal underleverantörer i Sverige, säger prognoschefen Ylva Hedén Westerdahl.

TT

Fakta: KI:s Konjunkturbarometer

Stämningsläget är fortsatt starkt i svensk ekonomi. Barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet (KI) stiger till 108,7 i juni, upp från 108,6 i maj.

Enligt KI är det dock bara företagens syn på läget som lyfter indikatorn, medan hushållen är mer pessimistiska än normalt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin fortsätter att peka på ett betydligt starkare läge än normalt, även om den backade till 116,1 i juni. I maj låg denna indikator på 118,5.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg i juni, för andra månaden i rad, till 105,6 från 103,1 i maj.

Inflationsförväntningarna ökar något på ett års sikt.

Källa: Konjunkturinstitutet

ANNONS