Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén höjer prognosen för svensk tillväxt. ARKIVBILD.
Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén höjer prognosen för svensk tillväxt. ARKIVBILD.

KI höjer BNP-prognosen

ANNONS
|

Konjunkturinstitutet (KI) höjer sin prognos för tillväxten i år och nästa år, i en prognosuppdatering i samband med KI:s lönebildningsrapport.

BNP-tillväxten i år, enligt kalenderkorrigerade siffror, beräknas nu till 2,9 procent, mot 2,7 procent i den senast föregående konjunkturprognosen från KI, som publicerades i augusti.

För 2016 höjs prognosen från 2,8 till 2,9 procent.

Samtidigt sänker KI sin inflationsprognos något, till en nollinflation i år och en ökning av konsumentpriserna på 0,9 procent 2016.

KI:s prognos för reporäntan justeras inte, medan prognosen för arbetslösheten sänks något till 7,5 procent i år och 7,4 procent 2016. I den senast föregående prognosen låg arbetslösheten på 7,7 procent i år och 7,5 procent 2016.

ANNONS
ANNONS