Jobbet avgör ekonomin 2017

ANNONS
|

- För de alla flesta är de avgörande frågorna för ekonomin nästa år om man har ett jobb eller inte, om man får en normal löneökning och om man får vara frisk, säger Jens Magnusson, privatekonom på storbanken SEB.

Banken tror på löneökningar runt 2,5 procent 2017.

- Inflationen är bara hälften av det, så för alla som har jobb blir det sannolikt en reallöneökning även nästa år.

ANNONS

Hundralappar

Några stora politiska reformer ger inte avtryck på privatekonomin under 2017. Ersättningen till personer med sjuk- och aktivitetsersättning, tidigare förtidspensionärer, ökar med som mest några hundralappar när vissa bidrag höjs. A-kassan höjdes häromåret och ligger nu still.

De flesta pensionärer får 200-300 kronor mer i månaden när inkomstpensionen räknas upp. Men för pensionärsgruppen med sämst inkomst, garantipensionärerna, blir summan mindre på grund av att beräkningssystemen skiljer sig.

Väger man in – den visserligen låga – inflationen så minskar köpkraften faktiskt något för några av de svagaste grupperna.

Bland dem med högre inkomster kommer fler att få betala statlig skatt 2017, eftersom skiktgränsen för vilka inkomster som beskattas inte höjs lika mycket som den brukar.

Skillnad mellan orter

En del kommuner och landsting höjer skatten, och det kan bli kännbart för dem som bor där.

- Dorotea blir kommunen med högst skatt, 35,15 procent, och petar ner Munkedal från förstaplatsen, säger Jens Magnusson.

I Dorotea betalar invånarna nära sex kronor mer i skatt per intjänad hundralapp än i Vellinge, som har lägst skatt i landet.

ANNONS

Vad som händer på bostadsmarknaden och med räntorna har stor betydelse för många hushåll. Under 2017 kan man räkna med att räntorna på lån med långa bindningstider så smått börjar öka. Den rörliga räntan kommer i stort sett att ligga still, om Riksbanken håller sig till sin prognos och inte beslutar om några räntehöjningar.

Förbered dig

Men 2018 väntar mer förändringar. Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar, tycker därför att framtiden ska vara i centrum för privatekonomin 2017.

- Det gäller för hushållen att räkna på vad de olika höjningarna kan innebära för ekonomin, och börjar förbereda sig på det. Det är viktigt att ha bra marginaler i ekonomin, säger hon.

Hon tycker också att man ska se över risknivån i sitt sparande. Sparar du i rätt typ av fonder? Har du en buffert säkert och lättillgängligt på ett bankkonto? Tänk igenom risknivån i ditt sparande, och se till att ha en balans mellan aktie- och räntesparande som passar din livssituation, är hennes uppmaning.

- Glöm då inte pensionssparandet. Tjänstepensionen och premiepensionen bör man titta över åtminstone en gång varje år, så att de ligger i lämpliga fonder, säger Elisabeth Hedmark.

ANNONS

Fakta: Det händer med privatekonomin 2017

Rut-avdraget utvidgas till att gälla reparation av vitvaror i hemmet.

Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt. Påverkar med som mest 100 kronor per månad.

Sänkning av räntan på skattekontot. Under nästa år är inkomsträntan noll.

Tidsbegränsat slopande av tak för uppskov vid bostadsaffär. Det gäller under fyra år räknat från 21 juni 2016. Under denna period kommer även de som flyttar till en billigare bostad kunna göra ett större uppskov än som medges med dagens regler.

Beloppsgränsen för avdrag för resor till och från arbetet höjs från 10000 till 11000 kronor.

Höjd garantiersättning för de som får sjuk- och aktivitetsersättning. Innebär 187 kronor för dem med hel ersättning.

Höjning av bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Max 100 kronor per månad.

Barnfamiljer kan få högre bostadsbidrag, som mest 167 kronor per månad.

Höjt flerbarnstillägget för tredje barnet med 126 kronor per månad.

Jämställdhetsbonusen inom föräldraförsäkringen avskaffas.

Allmänna tandvårdsbidraget höjs till 300 kronor för personer mellan 65 och 74 år.

Höjd alkoholskatt, gör en flaska vin cirka en krona dyrare och en starköl 25 öre dyrare.

Adoptionsbidraget höjs från 40000 till 75000 kronor.

Höjd maxtaxa i barnomsorgen med 49 kronor, till 1362 kronor i månaden.

Källa: Länsförsäkringar, SEB, Försäkringskassan

ANNONS