Järfällapolitiker medger brister efter GP:s Sernekegranskning

Kommunens högsta politiker blev varnade för över ett år sedan om risken för oegentligheter. Ändå har GP kunnat avslöja långtgående kopplingar mellan en kommuntjänsteman och byggjätten Serneke från Göteborg.
– Det är uppenbart att vi behöver bli bättre, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.