Inflationen stiger – igen

Inflationstakten trotsar Riksbankens kraftiga räntehöjningar det senaste året med att stiga i oktober. Uppgången kommer drygt en vecka innan Riksbanken lämnar besked om styrräntan.