Volvos vd Martin Lundstedt ser allvarligt på de krampande förhandlingarna kring brexit.
Volvos vd Martin Lundstedt ser allvarligt på de krampande förhandlingarna kring brexit.

Husqvarna räknar med hård brexit

Medan förhandlingarna kring brexit åter gått i stå förbereder sig svenska bolag för en dikeskörning. Ett företag som redan planerar att flytta delar av sin produktion från Storbritannien är gräsklippare- och motorsågsbolaget Husqvarna.

ANNONS
|

Många svenska bolag håller andan sedan förhandlingarna mellan Bryssel och Storbritannien lämnats ouppklarade. Skräckscenariot för de flesta företagen – en brexit utan avtal – blir troligare för varje dag som går utan en uppgörelse om ett utträdesavtal.

Bolaget Husqvarna, mest känt för gräsklippare och motorsågar räknar med att utträdet medför tumult kring Storbritanniens gränser och ska möta störningarna genom att förproducera en del produkter för nästa säsong innan den sista mars.

Vidare planerar Husqvarna också för att flytta produktion från anläggningen i Newton Aycliffe till bolagets fabrik i Tjeckien - en omställning som skulle beröra hundratals personer i Storbritannien.

ANNONS

- Oberoende av en eventuell hård brexit så planerar vi långsiktigt för att öka produktionen vid vår anläggning i Tjeckien. Om tullar och rutinproblem uppstår och blir kvarvarande så styr vi över produktionen från England till den anläggningen snabbare men Aycliffe kommer att kvarstå även om på lägre nivå, säger Wärn.

Flera scenarier

En annan svensk företagsledare som ser oroat på förhandlingarna är AB Volvos Martin Lundstedt.

- Storbritannien är en stor och viktig marknad för oss vad gäller försäljning. Dessutom har vi en del industriell verksamhet där. En hård brexit skulle vara allvarlig, och ännu allvarligare för den europeiska ekonomin.

Den analysen gör även Kommerskollegium som varnar för att svensk fordonsindustri skulle få smaka på tullar från i snitt 10 upp till 22 procent i handeln med vissa produkter vid ett avtalslöst brexit.

Konsekvenserna kopplat till politikernas svårigheter att ro hem en uppgörelse har föranlett lastbilstillverkaren att se över alla olika utgångar av det brittiska utträdet.

ANNONS

- Vi har en projektorganisation som jobbar med samtliga scenarier, allt från det vi hoppas ska ske till en hård brexit utan avtal. Vi lämnar inget åt slumpen, säger Lundstedt.

TT: Hur tycker du att politikerna har skött den här frågan hittills?

- Jag skickar gärna med att vår förhoppning är att man kan komma till rätta med de slutgiltiga frågorna och hitta avtal, för det tror vi som är väldigt beroende av handel och utbyte är den bästa vägen framåt.

"Synd och onödigt"

Ett annat Göteborgsbaserat storbolag som skissar på vad brexit för med sig är medicinteknikbolaget Getinge.

- Vi ingår i en del forum och samarbetsgrupper för hur man ska hantera det, så vi förbereder oss, men jag har inte mer detaljer än så att ge. Bara planering än så länge, säger vd Martin Perjos.

ANNONS

Förutom att ett avtalslöst utträde är "onödigt", och att det skulle vara "synd" ser inte Perjos några större konsekvenser för bolaget.

- Vi tycker det är negativt men det har ingen materiell påverkan på oss, säger vd:n till TT.

Svagare ekonomi slår mot Ericsson

För en av Sveriges tyngsta näringslivsföreträdare, Ericssons vd Börje Ekholm, gäller den främsta ängslan vad osäkerheten i Storbritannien efter utträdet kommer att innebära.

- Det är väl egentligen flera olika saker man kan vara orolig för. Vad blir konsekvensen rent ekonomiskt på Englands ekonomi och på EU. Blir det stora osäkerheter där kommer det att påverka oss också. Annars är påverkan på oss inte så stor, säger Börje Ekholm.

TT: Ni behöver inte vidta några speciella åtgärder?

- Nej, det behöver vi inte. Men blir det att den engelska ekonomin blir svagare eller att EU blir det, då kommer det att drabba oss, säger Börja Ekholm.

ANNONS

TT

Fakta: Handel för över hundra miljarder per år

Ett brittiskt EU-utträde utan avtal, en så kallad hård brexit, skulle skapa en flodvåg av problem i form av nya tullprocedurer, handelshinder, försämrade medborgerliga rättigheter, problem inom flygfarten och finanssektorn samt risk för läkemedelsbrist.

Svensk varuhandel med Storbritannien uppgår till omkring 150 miljarder kronor per år. Sveriges export av varor till Storbritannien uppgick i fjol till 81,3 miljarder kronor, en ökning med omkring nio miljarder jämfört med året före. Under första halvåret 2018 har ökningen planat ut, till en export på 40,1 miljarder kronor vilket är marginellt lägre än motsvarande period 2017.

Importen av varor från Storbritannien uppgick i fjol till 67,7 miljarder, upp från 62,4 miljarder 2016. Under årets första halvår fortsatte ökningen till 37,1 miljarder, upp från 34,6 miljarder.

Vid sidan av varuhandeln är handeln med affärstjänster omfattande, i form av juridisk rådgivning, konsulttjänster, utbyte av testdata och nyttjanderätter av immateriella rättigheter och så vidare.

En hård brexit skulle även skapa stor osäkerhet kring vilka rättigheter de omkring 100000 svenskarna i Storbritannien och de 20000 britterna i Sverige kan räkna med.

Källa: Kommerskollegium

ANNONS