Hushållens lån växer i samma takt

ANNONS

De svenska hushållens lån hade i november en årlig tillväxttakt på 5,0 procent. Det är en oförändrad takt jämfört med oktober, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ett år tidigare var tillväxttakten 5,7 procent.

Sammanlagt uppgick hushållens lån i november till 4 189 miljarder kronor. Det är en ökning med 21 miljarder jämfört med oktober och en ökning med 199 miljarder jämfört med november 2018.

Hushållens bostadslån uppgick i november till totalt 3 429 miljarder kronor, en ökning med 16 miljarder jämfört med månaden före och en ökning med 159 miljarder jämfört med motsvarande månad året före.

Statistiken gäller hushållens lån hos banker och andra så kallade monetära finansinstitut (MFI).

ANNONS
ANNONS