Ann-Sofie Andersson och kollegorna på Chemsec i Göteborg har haft ett stort inflytande över vilka kemikalier som ska klassas som farliga och inte i näringslivet.
Ann-Sofie Andersson och kollegorna på Chemsec i Göteborg har haft ett stort inflytande över vilka kemikalier som ska klassas som farliga och inte i näringslivet. Bild: Stefan Berg

Hon får kemiindustrin att växla spår

De farliga kemikalierna är fler än någonsin och användningen av fossila ämnen i kemiindustrin väntas öka, vilket bidrar till klimatförändringen. I ett oansenligt kontor på Första Långgatan finns en liten lobbyorganisation vars miljöbudskap får världens stora börsjättar att lyssna.

ANNONS
|

”Chemsec” står det på en av skyltarna i kontorshuset. Organisationen med tio medarbetare har funnits sedan tidigt 00-tal och fört en relativt anonym tillvaro i sin hemstad. Men i EU-sammanhang, i FN och bland de internationella kemiföretagen är man välkänd. Chemsec står bakom kemikalielistan SIN som är den tyngsta komponenten i Dow Jones hållbarhetsindex för kemiföretag – det ledande indexet för att mäta världens börsbolags hållbarhetsarbete. SIN är förkortning för "substitute it now", ersätt det nu, och är samtidigt en förkortning som utläses "synd" på engelska.

Men hur kan en mycket liten miljöorganisation i Göteborg sätta ett sådant avtryck?

ANNONS

– Vi bildades som ett internationellt sekretariat med flera miljöorganisationer bakom oss: Jordens vänner, Fältbiologerna, WWF och Naturskyddsföreningen. Det vi riktat in oss på är inte att påverka allmänheten utan vi har sedan starten arbetat mot multinationella företag, investerare och beslutsfattare i till exempel EU, säger verksamhetschefen Ann-Sofie Andersson.

Det framgår att hon nyss kommit hem från en träff med tyska miljödepartementet – fokuset ligger oftast utanför Sverige.

– Vi åker till Stockholm ibland också, när vi ska ta upp någon fråga som rör Sverige specifikt.

Internationellt nätverk

Chemsecs finansiering är till stor del statlig – miljödepartementet står för 60 procent.

– Men vi är inte på något sätt bundna till departementet eller regeringen, vi lämnar in verksamhetsberättelser. I övrigt söker vi medel från stiftelser i Europa och USA, samt även EU-parlamentet och andra regeringar.

För att kunna arbeta effektivt med industrin och med politiker finns en mix av helt olika bakgrunder i Chemsecs medarbetarskara – kemister som Ann-Sofie Andersson själv, toxikologer (giftexperter), kommunikatörer samt en före detta kapitalförvaltare som vet hur investerare tänker.

Så hur viktiga är miljöfrågorna när det gäller kemibranschen?

– Min uppfattning är att vi ser mer skadliga effekter av kemikalier på befolkningen än av den viktiga klimatfrågan. Vi kan se hur män de senaste 40 åren fått en halverad spermamängd i väst och hur flickor kommer i puberteten betydligt tidigare. Det beror på livsstilsfaktorer men också på kemikalier – som att vi använder hormonstörande kemikalier i produkter vi smörjer in oss med.

ANNONS
En del mjukgörande ämnen i plaster är problematiska, konstaterar Ann-Sofie Andersson – ämnen som verkar hormonstörande hamnar i leksaker.
En del mjukgörande ämnen i plaster är problematiska, konstaterar Ann-Sofie Andersson – ämnen som verkar hormonstörande hamnar i leksaker. Bild: Stefan Berg

Farliga leksaker

Ann-Sofie Andersson ger ytterligare en rad skrämmande exempel där forskningsrapporter pekat på problem med kemikalier i konsumentprodukter och visar upp en leksak, en squishyboll tillverkad i Kina, som hennes dotter fick.

– Jag har inte låtit analysera just den här, men jag är bekymrad över mjukplastprodukter – en del av de mjukgörande ämnena till plaster är hälsovådliga.

Men efter uppräkningen av ytterligare alarmerande fakta, tillägger hon:

– Jag vill understryka att allt inte är domedag, det finns verkligen många bra kemiföretag. Och det finns inte minst många bra ersättningskemikalier till dem som är dåliga.

Och det är här SIN-listan och Chemsecs senaste projekt kommer in, en marknadsplats för de stora kemikalieföretagen.

– Vi har startat en ”marketplace” där kemiföretagen får annonsera gratis om det är reklam för kemikalier som inte är med på SIN-listan. Ju bättre de visar sig vara, ju högre kommer de upp på marknadsplatsen. Det är som en dejtingsajt för kemikalier. På så sätt erbjuds alternativ till de dåliga ämnena.

Tunga företag

Att Chemsec har näringslivets öra kommer också fram i det faktum att de företag som sitter med i organisationens företagsgrupp är tungviktare – bland annat Apple, H&M, Adidas, IKEA och Sony Mobile.

– De vill veta hur politikerna och EU tänker, och vi är oberoende. Vi träffade gruppen i München senast och talade om cirkulär ekonomi. Problemet med cirkulär ekonomi, som ju är en viktig hållbarhetsfråga, när det gäller kemi är att man inte vill cirkulera de farliga kemikalierna i kretsloppet – då ställer de ju till större skada.

ANNONS

Efter en av träffarna med företagsgruppen skrev de multinationella företagen till EU-kommissionen och inskärpte att de tyckte kommissionen var försiktig i sin klassning av hormonstörande ämnen, förklarar Ann-Sofie Andersson.

Ann-Sofie Andersson, verksamhetschef på Chemsec, konstaterar att det finns kopplingar mellan kemikaliefrågorna och klimatförändringen.
Ann-Sofie Andersson, verksamhetschef på Chemsec, konstaterar att det finns kopplingar mellan kemikaliefrågorna och klimatförändringen. Bild: Stefan Berg

Även när det gäller klimatfrågan, som är den miljöfråga som uppmärksammas mest i medierna, har Chemsec starka argument för att uppmärksamma kemi- och petrokemiindustrin. Det internationella energiorganet IEA kom nyligen med en rapport som visade att produktionen av plaster och fossila ämnen till kläder, elektronik med mera kommer att ta över som den största drivkraften för oljeproduktion.

– 2030 kommer kemiindustrin stå för 30 procent av oljeproduktionen och 2050 står den för 50 procent. Oljeproduktion till flygplan och bilar kommer att stå för mycket mindre.

Som av en händelse står de stora oljebolagen och deras produkter i fokus på Chemsecs SIN-lista över farliga ämnen.

– Ja, de toppar listan över tillverkning av ämnen som är med på listan.

Fakta: Chemsec

En miljöorganisation som grundades 2002, med uppgift att verka mot EU, internationella organisationer och multinationella företag i arbetet mot hälsovådliga och miljöfarliga kemikalier.

Har sitt kontor med tio medarbetare på Första Långgatan.

Har bland annat uppmärksammats för SIN-listan, en lista organisationen tog fram när EU arbetade med sin kemikalieförordning Reach – Chemsecs lista föregick EU:s och tog med fler ämnen än förordningen, vilket fått Dow Jones att använda SIN-listan som bas. I SIN-listan tog till exempel Chemsec med ämnena Bisphenol A, Kadmium och Akrylamid.

ANNONS