Högt i tak minskar risken för konflikter

ANNONS
|

Hur vanligt är det med konflikter på jobbet?

– Det är väldigt vanligt. Det vanligaste är att konflikter uppstår mellan chef och medarbetare eller mellan medarbetare i ett arbetslag.

Varför uppstår konflikter på arbetsplatsen?

– Det finns många skäl till varför konflikter uppstår. Olika personlighetstyper, personlighetsstörningar, beroende av alkohol eller droger, psykisk ohälsa – allt detta kan påverka.

– Om man känner att ens arbete inte är så meningsfullt är det också lättare att konflikter uppstår. Man kanske till och med skapar konflikter, med någon annan eller mellan andra kollegor. Konflikter har en positiv sida i den bemärkelsen att de ger lite spänning, lite drama ilivet. Skvaller och skitsnack i korridoren är exempel på hur man kan få konflikter att uppstå på jobbet. När man jobbar med andra personer över en längre tid kommer en massa omedvetna processer upp till ytan.

ANNONS

Vilken typ av processer?

– Man blir kanske påmind om den där taskiga klasskamraten från skoltiden, eller ser sin mammas dåliga sidor. Detta sker ofta helt omedvetet. Det kan i sin tur leda till att man börjar reta sig på småsaker, utan att man säger något till den andra personen.

– Det är få av oss som tar mod till oss att berätta för den andra hur vi känner. Vi är också väldigt dåliga på att bara gilla läget. Ibland måste vi acceptera att andra inte beter sig exakt så som vi skulle önska. Alltdetta kan göra att man samlar på sig allt mer irritation kring upplevda oförätter, irritation som kanske egentligen beror på att man inte har vågat säga ifrån.

Är vi mer konflikträdda på jobbet än privat?

– Är man en konflikträdd person är man ofta konflikträdd även på jobbet. Men det kan också uppfattas som svårare att säga ifrån på sin arbetsplats. Om man till exempel är nyanställd vill man ofta visa upp sina positiva sidor, bli omtyckt och bekräftad och skapa goda relationer – och därmed undvika konflikter.

Vad kan konflikter på jobbet få för konsekvenser?

– När bägaren är full kanske man blir förbannad på sina kollegor och råkar säga saker som annars aldrig skulle ha sagt, vilket kan få konsekvenser. Men det allra vanligaste är att man får ett utbrott, inte på arbetsplatsen utan på den plats där man känner sig som mest trygg – hemma. Man låter irritationen gå ut över sina familjemedlemmar i stället.

ANNONS

Hur löser man en konflikt?

– En bra taktik är att lära sig att säga ifrån om någon annans beteende – vad andra säger eller gör – påverkar mig. Även chefen har en viktig roll. Vi känner oss ofta väldigt sårbara när en konflikt uppstår och tycker att allt är den andres fel. Det grundläggande för att lösa konflikten är därför att skapa en trygghet som kan få de berörda parterna att berätta om hur de upplever situationen och vad de önskar för förändring.

– Det kan också vara bra att skapa en handlingsplan för hur samarbetet ska fungera i framtiden. Ibland kan det även krävas sanktioner. Om till exempel en medarbetare vid upprepade tillfällen, under en lång tid gör saker som är olagliga och moraliskt förkastliga eller på ett felaktigt sätt utnyttjar sin ställning på arbetsplatsen, kan det vara nödvändigt.

Hur kan man förebygga att konflikter uppstår på jobbet?

– Chefen är en nyckelperson i att skapa en kultur där medarbetarna vågar uttrycka sin tankar och säga vad de tycker, och att stötta sina medarbetare till att bekräfta varandra till det positiva. Det är också viktigt att chefen bekräftar och lyssnar på sina medarbetare. Något av det mest grundläggande för att undvika konflikter är att medarbetarna känner sig lyssnade på och bekräftade.

ANNONS

Fakta: Sätt att lösa enkonflikt på jobbet

■ Bestäm en tid för att prata.

■ Att vara så konkret som möjligt i samtalet ger ofta bättre resultat. Det kan därför vara bra att förbereda sig genom att exempelvis skriva ner de punkter du vill ta upp.

■ Skilj på sak och person och utgå från dina upplevelser.

■ Om människor får en fråga börjar våra hjärnor ofta au- tomatiskt leta efter ett svar. Att ställa frågor är därför ett effektivt sätt att undvika att hamna i en diskussion om vem som gjort mest fel.

■ Besluta om uppföljning.

ANNONS