"Historien får utvisa om det är till nytta"

Sett till antalet strejker det senaste decenniet ligger Hamnarbetarförbundet i topp. Erik Helgeson på Hamnfyran tycker inte det är särskilt märkligt.
– Vi har rätt att vidta stridsåtgärder och då blir man mer konfliktbenägen, säger han.