'En fördel är att man nu provar digitala lösningar och tvingas vara kreativ och problemlösningsfokuserad', säger Nanna Gillberg vid Handelshögskolan i Göteborg. Arkivbild.
"En fördel är att man nu provar digitala lösningar och tvingas vara kreativ och problemlösningsfokuserad", säger Nanna Gillberg vid Handelshögskolan i Göteborg. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Hemmajobb kan hämma innovationskraft

Hemmajobb kan vara bekvämt för arbetstagaren, men samtidigt riskerar företagets utveckling att hämmas.
– Det blir locket på för innovation, säger professor Ola Bergström.

ANNONS

Inköp av webbkamera. Ändlösa videomöten. Träsmak efter många timmar på köksstolen.

Det är över tre månader sedan många svenskar lämnade kontoren och satte upp en arbetsyta hemma. Vissa företag tog längre tid på sig att skicka hem sina anställda, medan andra ställde om arbetssättet inom loppet av bara några dagar.

Vi befinner oss i en situation där många nya sätt att arbeta på testas. Inte för att det är ett strategiskt framtidstänk, utan för att vi måste. Nanna Gillberg, universitetslektor i management och organisation vid Handelshögskolan i Göteborg, kallar det för “ett slags ofrivilligt pilotprojekt”.

– En fördel är att man nu provar digitala lösningar och tvingas vara kreativ och problemlösningsfokuserad. Vi lär oss också mycket på kort tid, säger hon.

ANNONS

Saknar spontanitet

Men det kan också finnas mörkare sidor av myntet.

Ola Bergström, professor i management och organisation, också vid Handelshögskolan i Göteborg, tror att företag och organisationer kan stöta på svårigheter när stora delar av personalen inte finns på plats på kontoren. De fysiska mötena begränsas avsevärt – både de inplanerade och de spontana – vilket kan ha stora effekter på företagen.

– Jag tror att man underskattar behovet av vardagliga kontakterna, som ger subtila intryck som i sin tur kan skapa idéer till utveckling, nya produkter och tjänster, som är bidrag från väldigt många olika personer och kollegor. Nu lär vi oss förstå vikten av det här, säger han.

Utvecklingsförluster

Företag bygger på vinstmaximerande verksamhet, konstaterar Ola Bergström. Och när det ska göras nya saker behöver man ta hänsyn till en bredare palett med erfarenheter från andra inom organisationen. Det kan hämmas av att spontana möten och situationer inte längre inträffar på samma sätt.

– Så fort man ska bryta ny mark och gå vidare, så begränsar man den utvecklingen om man inte har tillgång till den fysiska interaktionen och spontaniteten. Det blir locket på för innovation. Men som allting annat lär vi oss också att hantera när de här nya förutsättningarna och verktygen lämpar sig bäst, säger Bergström.

ANNONS

– Det kan finnas effektivitetsvinster med att anställda jobbar hemifrån, men också utvecklingsförluster, tillägger han.

Underskattar interaktion

Utan tillgång till den fysiska interaktionen och spontaniteten kan många också känna att de missar något, vilket också kan vara hämmande.

– Huvudpunkten är att interaktion och dialog mellan människor är väldigt viktigt för organisationen. Och det kan vara farligt att förlora den samvaron. Med det följer frågan om ledarskap – och hur väl ledare kan främja en känsla av närvaro, även om alla är på olika platser.

Åsa Johansson/TT

'En fördel är att man nu provar digitala lösningar och tvingas vara kreativ och problemlösningsfokuserad', säger Nanna Gillberg vid Handelshögskolan i Göteborg.
"En fördel är att man nu provar digitala lösningar och tvingas vara kreativ och problemlösningsfokuserad", säger Nanna Gillberg vid Handelshögskolan i Göteborg. Bild: Francis Löfvenholm
'Så fort man ska bryta ny mark och gå vidare, så begränsar man den utvecklingen om man inte har tillgång till den fysiska interaktionen och spontaniteten', säger Ola Bergström vid Handelshögskolan i Göteborg.
"Så fort man ska bryta ny mark och gå vidare, så begränsar man den utvecklingen om man inte har tillgång till den fysiska interaktionen och spontaniteten", säger Ola Bergström vid Handelshögskolan i Göteborg. Bild: Maria Norrström
ANNONS