GP:s krönikör är biträdande professor på Chalmers och föreståndare för Center for Higher Ambition Leadership Europe.
GP:s krönikör är biträdande professor på Chalmers och föreståndare för Center for Higher Ambition Leadership Europe. Bild: FRIDA WINTER

Hemligheten bakom lönsamma företag

Röster höjs för att företag ska slippa ta ansvar för något bredare än sig själva. Men det ligger i deras egenintresse att göra det.

ANNONS
|

En av de stora svenska dagstidningarna har under de senaste veckorna intervjuat personer ur olika samhällssfärer – ekonomin, politiken, moralen, religionen, konsten och vetenskapen – för att skapa ett porträtt av Sverige i tiden. Den grundläggande modellen kommer från Hans Zetterberg, sociolog och tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet. En av poängerna med Zetterbergs modell är att sfärerna är olika, och att de modeller som används för att organisera arbetet och styra verksamheterna i en sfär inte passar för att leda och organisera i en annan sfär, åtminstone inte utan problem.

Syftesdrivna företag mer lönsamma

I artikelserien intervjuas en känd företrädare för ett svenskt storföretag och menar att det är viktigt att vi låter näringslivet vara för sig. Fokus ska vara på att tjäna pengar för aktieägarna, inget annat. Det stämmer nog att de exempel som finns av att man har försökt styra företag demokratiskt inte har fallit ut så väl. Men samtidigt ligger det i allas intresse att företagen tittar bredare på vilken roll de spelar i samhället, inte minst för dem själva. Över tid är ansvarstagande, syftesdrivna företag i genomsnitt mer lönsamma än andra i sina respektive branscher.

ANNONS

Så som vi resonerar finns det fyra grundläggande skäl till det:

Det första är att de attraherar bättre personer. Det finns exempelvis undersökningar som indikerar att personer på väg ut i näringslivet nu är mer drivna av värderingar och syfte än sina företrädare (frågan är dock om det mest har att göra med livssituation), och att detta i ännu högre utsträckning är fallet för verkliga talanger. Det finns andra undersökningar, bland annat från det stora konsultföretaget McKinsey, som pekar på att ju komplexare en organisation eller ett arbete är, desto mer är vi beroende av dessa talanger.

Det andra skälet är att det attraherar kunder. Det här skiljer sig naturligtvis mycket mellan branscher. Det har funnits en förhoppning om att kunder ska rösta med fötterna och helt enkelt ställa om sina köpbeteenden till företag som tar mer ansvar. Grundläggande kan man säga att hållbarhet och högre värden/syfte driver konsumentbeteende, men också att denna effekt är mindre än man kunde hoppas på. Rimligtvis beror det på att de flesta av oss trots allt har en begränsad budget och måste vara kostnadsmedvetna.

Attraherar kapital

De tredje skälet är att det attraherar kapital och andra resurser. Olika typer av investeringsfonder och ägarkonstellationer har också mål med sin verksamhet, mål som ofta inkluderar etiska eller sociala mål.

ANNONS

Det fjärde skälet har att göra med organisationen själv. Vad vi står för som organisation, och hur vi skapar värde för samhället, är viktigt för att vi ska känna oss stolta och engagerade i organisationen. Om vi på allvar vill förnya organisationen som vi arbetar i, kommer det att innebära vi försöker vara innovativa eller entreprenöriella. Det kommer i sin tur att leda till att en mängd beslut som måste tas inte står i någon strategisk plan. Ofta kan de i det korta perspektivet stå i konflikt med hur organisationen fungerar just nu. Ett högre syfte, eller en högre ambition om vilket värde vi vill skapa för våra stakeholders i framtiden, hjälper som guide för att sådana beslut.

Det är på alla sätt viktigt för samhället att företag tar ansvar som går utanför de egna gränserna eller de egna kunderna. Men det är inte minst viktigt för dem själva. Varför gör inte alla det då? Enkelt: Det är svårt.

ANNONS