Här har bostadspriserna ökat på ett år – trots krisen

Bostadsmarknaden gått från rekordhet till stillastående, med prisfall på bostadsrätter. Men alla stadsdelar i Göteborg och kommuner i Storgöteborg har priserna inte minskat. I flera av dem har priserna faktiskt ökat.