Att utbilda sig till präst bedöms vara ett säkert sätt att få jobb inom fem år, enligt Sacos framtidsprognos. Arkivbild.
Att utbilda sig till präst bedöms vara ett säkert sätt att få jobb inom fem år, enligt Sacos framtidsprognos. Arkivbild.

Här är yrkena med störst chans till jobb

Vilken högskoleutbildning ska du som student välja för att maximera chansen att få ett jobb om fem år – och vilka yrken är osäkrast? Några av svaren finns i Sacos nya framtidsprognos.

ANNONS
|

- Ett av det absolut viktigaste valen man gör i livet är vilken utbildning man väljer. Vi tycker att ungdomar och andra som ska studera ska ha ett så gott underlag som möjligt, säger Sacos ordförande Göran Arrius till TT.

Enligt Saco släpper man prognosen för att underlätta för personer som tänker börja plugga på högskolan inom de närmaste åren.

ANNONS

Den fackliga paraplyorganisationen Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, publicerar årligen sin prognos över hur arbetsmarknaden inom ett stort antal akademikeryrken kommer att se ut om fem år.

Prognosen bygger på information från Sacos 23 medlemsförbund, och alla yrken är därför inte representerade.

Tre kategorier

Yrkena delas in i tre kategorier: liten konkurrens, balans och stor konkurrens. I den sistnämnda kategorin kommer det antagligen att finnas fler utbildade än jobb om fem år, och det kan därför vara svårt att få jobb som nyutexaminerad. Möjligheterna att få jobb i de andra kategorierna bedöms som goda eller mycket goda.

De utbildningar man ska välja för att ha störst chans till jobb om fem år är enligt Saco exempelvis apotekare, bibliotekarie, data- och systemvetare, präst eller tandhygienist.

Några exempel på yrken där chansen att få jobb bedöms som goda är biolog, jurist, landskapsarkitekt, kiropraktor och läkare.

Osäkraste yrkena

Störst konkurrens om jobben – och därför svårast att få en varaktig tjänst och relevanta arbetsuppgifter – kommer det enligt Saco vara för beteendevetare och hälsovetare, inom kommunikationsyrken och musei- och kulturmiljöyrken samt för samhällsvetare.

Saco understryker att prognoserna är just prognoser – kvalificerade gissningar som bygger på bedömningar av utbudet och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Hjärna och hjärta

TT: Hur mycket ska man som blivande student lyssna till prognoserna?

ANNONS

- Jag tycker att man ska försöka skaffa sig en så god bild som möjligt av hur utbildning och arbetsliv ser ut, så att man vet vad man ger sig in på, säger Göran Arrius och fortsätter:

- Men man ska naturligtvis välja med både hjärta och hjärna, och självklart ska man välja en utbildning man är intresserad av och som verkar rolig och spännande. Men man ska också veta om det sedan kommer vara ont eller gott om arbete.

I årets prognos syns även en viss ökad osäkerhet i bedömningen av hur arbetsmarknaden kommer att se ut.

- Det är svårt att veta exakt men jag skulle tro att den större osäkerhet gällande konjunkturen, som man kan se från många bedömare, slår igenom även här, säger Göran Arrius.

ANNONS
TT

Fakta: Utbildningarna som ger jobb

Yrken där konkurrensen är liten:

Apotekare

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsterapeut

Arkitekt (byggnadsverk)

Audionom

Bibliotekarie

Biomedicinsk analytiker

Data- och systemvetare

Diakon

Dietist och nutritionist

Djursjukskötare

Fysioterapeut

Inredningsarkitekt

Kemist

Lärare i fritidshem

Lärare i årskurs F–3 och årskurs 4–6

Matematiker och statistiker

Officer

Optiker

Planeringsarkitekt

Präst

Psykolog

Receptarie

Skolledare

Socionom

Speciallärare och specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare

Tandhygienist

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare årskurs 7–9 och i gymnasieskolan

Yrken där det väntas råda balans:

Agronom och lantmästare

Biolog

Biomedicinare

Brandingenjör

Civilekonom och ekonom

Civilingenjör

Fysiker och sjukhusfysiker

Geovetare och naturgeograf

Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör

Högskoleingenjör

Jurist

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare

Kiropraktor

Landskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Miljöutbildad

Personalvetare

Tandläkare

Veterinär

Yrken där det väntas bli stor konkurrens om jobben:

Beteendevetare

Hälsovetare

Kommunikationsyrken

Musei- och kulturmiljöyrken

Samhällsvetare

Källa: Saco

ANNONS