Här är sakerna bostadsrättsägare vill ha i huset

Solceller och laddstationer för elbilar toppar när bostadsrättsägare listar önskeinvesteringarna i egna huset. Samtidigt finns det könsskillnader – män betonar säkerhetssystem medan kvinnor vill se miljöinvesteringar. Samma undersökning visar att män är mer villiga att sitta i styrelsen.