Här är Kinamärkena som konkurrerar med Tesla och Volvo

Över hälften av världens elbilar säljs i Kina och världens största märke heter inte Tesla utan BYD. Nu tar de kinesiska märkena marknadsandelar i EU och Sverige. Och Göteborg, med Volvos koppling till Geely, är ett centrum för det stora asiatiska landets strävanden.