Här är jobben som riskerar att försvinna i en lågkonjunktur

Personlig tränare, butikspersonal och servitörer. Det är yrkesgrupper som ligger illa till när inflationen och energikrisen ser ut att driva in Sverige i en lågkonjunktur.
– I takt med att konjunkturen försvagas på sikt finns en stor risk att verksamheter som är beroende av hushållens konsumtionsvilja kommer att drabbas tidigt, säger nationalekonomen Jonas Kolsrud.