Här är jobben där du tjänar mest – och minst

Här är listorna på yrkena där du tjänar mest – och minst. Skillnad: 103 900 kronor i månaden. Professorn:
– Jag är inte särskilt förvånad.

ANNONS
|

Resultatet är en sammanställning av medellöner som Statistiska centralbyrån, SCB, har gjort på den svenska arbetsmarknaden.

Den bygger på månadslöner före skatt och har räknats om till heltid.

På topp-tio-listorna här intill står klart att skillnaderna är stora.

En högre chef inom bank- och finansvärlden snittar 124 100 kronor i månaden.

Personen som åker hem och städar hos vederbörande har varje månad en lön som i snitt är 103 900 kronor lägre.

"Är inte förvånad"

Snittlönen för gruppen hemservicepersonal ligger nämligen på 20 200 kronor i månaden – den allra lägsta i det omfattande material som SCB har tagit fram.

– Jag är inte särskilt förvånad, statistiken speglar ganska väl hur lönerna på den traditionella arbetsmarknaden ser ut, säger Bengt Larsson, professor i ekonomisk sociologi vid Göteborgs universitet.

ANNONS

När det gäller gruppen högavlönade finns det dock en större rörlighet inom gruppen.

– Skillnaderna på lönerna är större där beroende på i vilken bransch man verkar, hur stort ansvar man har och med vilken framgång. I gruppen där snittlönerna är lägre är inte spännvidden alls lika stor, säger Bengt Larsson.

Så stor är medellönen

Medellönen på den svenska arbetsmarknaden är 33 700 kronor i månaden.

Det är drygt 10 000 kronor mer än vad kassapersonal i butik – som ligger överst på topp-tio-listan för grupperna med lägst snittlön – drar in per månad.

Lönestatistiken som listorna bygger på grundas på 2,5 miljoner svenskars löner och utgår från underlag från arbetsgivarna.

Tittar man på skillnaderna mellan män och kvinnors lön så har kvinnor som grupp lägre löner än män på arbetsmarknaden.

Könssegregerad arbetsmarknad

När SCB jämför kvinnors och mäns löner för 2017 så tjänar kvinnor i genomsnitt 89 procent av vad män tjänar, en löneskillnad på elva procent.

– Sverige har fortfarande en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Det har förvisso rört på sig över tid – men det går inte särskilt fort, säger professorn.

En del av skillnaden beror enligt SCB på att kvinnor och män har olika yrken, jobbar i olika delar av arbetsmarknaden eller har olika utbildningar och arbetstid.

ANNONS

LÄS MER:Jämställt Sverige dröjer 187 år

70 procent av männens lön

Enligt SCB finns statistiska metoder för att ta hänsyn till dessa skillnader och på så sätt få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. När man räknar på detta blir löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner totalt 4 procent, enligt SCB.

Bland cheferna inom bank och finansvärlden – de som har högst medellön av alla – har kvinnorna 70 procent av männens lön.

FAKTA: HÖGST MEDELLÖN

Här är yrkena i Sverige som hade högst medellön 2017:

1. Chefer inom bank, finans och försäkring på högre nivå: 124 100 kr/mån.

2. Mäklare inom finans: 82 500 kr/mån.

3. Specialistläkare: 77 900 kr/mån.

4. General-, landstings- och kommundirektörer: 76 400 kr/mån.

5. Verkställande direktörer: 75 800 kr/mån.

6. Ekonomi- och finanschefer, högre nivå: 71 500 kr/mån.

7. Chefer inom bank, finans och försäkring, lägre nivå: 71 200 kr/mån.

8. Forsknings- och utvecklingschefer, högre nivå: 69 800 kr/mån.

9. Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, högre nivå: 68 400 kr/mån.

10. IT-chefer, högre nivå: 66 400 kr/mån.

Källa: SCB

FAKTA: LÄGST MEDELLÖN

Här är yrkena i Sverige som hade lägst medellön 2017:

1. Personal inom hemservice: 20 200 kr/mån.

2. Kafé- och konditoribiträden: 21 300 kr/mån.

3. Marknadsundersökare och intervjuare: 21 600 kr/mån.

4. Övriga servicearbetare: 21 800 kr/mån.

5. Guider och reseledare: 22 500 kr/mån.

6. Barnskötare: 23 100 kr/mån.

7. Städare 23 100 kr/mån.

8. Restaurang- och köksbiträden: 23 200 kr/mån.

9. Växtodlare och djuruppfödare: 23 300 kr/mån.

10. Kassapersonal: 23 600 kr/mån.

Källa: SCB

ANNONS