Hamnkonflikten i containerhamnen har lett till att APM Terminals säger upp var tredje anställd.
Hamnkonflikten i containerhamnen har lett till att APM Terminals säger upp var tredje anställd. Bild: Anders Ylander

Hamnkonflikten i Göteborg på två minuter

Därför bråkar Hamnarbetarförbundet och APM Terminals i containerhamnen i Göteborg.

ANNONS
|

I snart ett och ett halvt år har det varit stridigheter mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals i containerhamnen i Göteborg.

Skälen till de återkommande punktstrejkerna och övertids- och anställningsblockaderna från den så kallade Hamnfyran är flera:

• Sedan årsskiftet 2015/2016 är Hamnfyran inte längre välkommet att delta i de fackliga förhandlingarna med företaget. Företaget förhandlar bara med Transport, som företaget har tecknat kollektivavtal med.

• Därför kan Hamnfyran inte alls påverka eller förhandla om arbetsvillkoren för majoriteten för de cirka 300 hamnarbetarna i containerhamnen. Det handlar bland annat om arbetsmiljöfrågor och inflytande på arbetsplatsen.

• APM Terminals vill enbart förhandla med en part som tecknat kollektivavtal, eller häng- eller lokalt avtal till kollektivavtalet. När ett fackförbund har skrivit under ett avtal förbinder man sig också till fredsplikt. Det innebär att man inte får strejka eller ha blockader mot arbetsgivaren.

ANNONS

• Om Hamnfyran skriver på ett hängavtal kommer facket att omedelbart att få delta i de fackliga förhandlingarna med APM Terminals.

• Hamnfyran vägrar att skriva under ett sådant avtal, eftersom de då blir underställda Transport och inte får tillräckligt inflytandet på arbetsplatsen, tycker facket.

• Hamnarbetarförbundet kan tänka sig att skriva under ett hängavtal om de får möjlighet att påverka säkerhetsorganisationen i containerhamnen, och att det finns ett snabbt skiljedomsförfarande om Hamnfyran inte är eniga med Transports kollektivavtal.

• Medlingsinstitutet har varit inkopplat i konflikten sedan förra året. Medlarna har presenterat två bud som APMT accepterat, Hamnfyran har tackat nej.

• Sedan den 19 maj har Hamnfyran utlyst en övertids- och anställningsblockad.

• APM Terminals kontrade med en lockout av hamnarbetare på kvällar och nätter.

• Under den pågående konflikten har APM Terminals förlorat 20 procent av sin totala kapacitet. En rad stora rederier och kunder går nu till andra mindre hamnar för att få lasterna lossade och lastade.

• Konflikten har också slagit hårt mot svenska import- och exportföretag.

• Den 20 juni varslade APM Terminals om uppsägning av 160 anställda, på grund av arbetsbrist eftersom företaget förlorat så många kunder under konflikten.

• Efter att företaget hade förhandlat med fackföreningen Transport om uppsägningar och turordningslistor landade antalet uppsägningar på 140 personer.

ANNONS

• Varslet innebär att var tredje anställd på APMT kommer att sägas upp – de allra flesta av dem är hamnarbetare.

ANNONS