Besvikna. Hamnfyran i Göteborg känner sig svikna och ojuste behandlade av medlarna.
Besvikna. Hamnfyran i Göteborg känner sig svikna och ojuste behandlade av medlarna.

Hamnfyran: Ojuste medling i hamnen

Medlarnas rapport om konflikten i hamnen var partisk och ohederlig, tycker Hamnfyran och begär att få komma till Medlingsinstitutet för att framföra sin formella kritik.

ANNONS
|

Nyligen lade medlarna i den avslutade konflikten i containerhamnen i Göteborg fram sin rapport över de misslyckade medlingsförsöken.

Hamnarbetarförbundet i Göteborg är skarpt kritiskt till medlarnas rapport, som de anser inte stämmer och skickar nu ett brev till Medlingsinstitutets generaldirektör och begär ett möte för att diskutera medlingsprocessen.

–Vi tycker att medlarnas rapport var partisk och ohederlig, säger Erik Helgeson från förbundsstyrelsen som själv satt med under de flesta av medlingstillfällena.

–Vi har god dokumentation på slutfasen av medlingen där medlarna tydligt avrådde oss från att teckna hängavtal. Det var den stora frågan. Arbetsgivaren hade vevat hundratals varv att vi måste teckna kollektivavtal, för att medlarna lagt ett sådant bud. Att medlarna sedan i slutet rum säger till oss att inte göra det framgår inte ens i medlingsrapporten, och det tycker jag är jävligt ohederligt, säger Erik Helgeson.

ANNONS

Hamnfyran beskrivs nedlåtande

Hamnfyran uppfattar att medlarna utelämnat stora delar av fackets uppfattningar och verklighetsbeskrivning, medan arbetsgivaren fått spelrum att beskriva sin syn på saken.

–När det gäller oss är stora delar i rapporten omformulerade och beskrivna på ett sätt som är rent nedlåtande. Jag vet inte hur sådana här rapporter ska se ut, men för att vara en handling från en statlig myndighet är den inte speciellt seriös, säger han.

I rapporten skrev medlarna att Hamnfyran i slutet av konflikten hade svårt att formulera sina krav och att det kom att handla om allt på arbetsplatsen.

–Vi hade sex sakkrav som skulle kunna ligga till grund för en nöjbar lösning, om vi inte kunde nå fram till kollektivavtal. De kraven har vi formulerat i text – både i kortversion och i en utförlig. Dessa har vi diskuterat i timmar. Min upplevelse är att det inte fanns någon vilja att försöka hitta en lösning, säger Erik Helgeson.

Hamnfyran anser också att man varit tydliga med att för att vara beredda att teckna avtal så måste man vara en jämbördig part.

LÄS ÄVEN: Mardrömsmedlingen i hamnen

Partiska medlare

Facket anser också att medlarna varit partiska.

–Vi upplever att rapporten och medlarnas agerande är färgat av fördomar mot oss som vi tror hänger samman med deras kopplingar till LO, som att Hamnarbetarförbundet till exempel inte skulle vilja ha avtal, säger Erik Helgeson.

ANNONS

Hamnfyran hoppas nu på att få ett möte med Medlingsinstitutet för att få dokumentera sin bild av vad som sagts och hur parterna uppträtt.

Medlingen

  1. Medlingsinstitutet kopplades in i november 2016 för att försöka få till en lösning i den långdragna konflikten mellan APM Terminals och Hamnfyran i Göteborg.
  2. Medlingen avslutades i samband med att konflikten blåstes av den 30 juni i somras – utan att medlarna nått ett resultat.
  3. Medlarna uppfattade att Hamnfyrans krav och förslag inkräktar på redan tecknade avtal och därför är omöjliga.
  4. Hamnfyran skriver i sitt brev till Medlingsinstitutet att man som fackförening inte kan förväntas acceptera ett evigt avtalsmonopol för den arbetstagarorganisation som tecknade avtal redan på 1800-talet. (Läs: Transportarbetarförbundet).
  5. Transportarbetarförbundet har tecknat kollektivavtal med arbetsgivaren APM Terminal.
  6. Hamnarbetarförbundet har flest medlemmar på arbetsplatsen.
ANNONS