Kalkbrott vid Cementas fabrik i Slite på Gotland. Arkivbild.
Kalkbrott vid Cementas fabrik i Slite på Gotland. Arkivbild. Bild: Karl Melander/TT

Granskning: Omöjligt att importera cement

Det är omöjligt att täcka bortfallet från produktionen av cement i Cementas fabrik i Slite med import. Att få cement som når upp till svenska standarder kan ta upp till två år, enligt branschföreträdare.

ANNONS

Enligt Tidskriften Betongs granskning kommer det att ta lång tid att ersätta svensk cement med importerad. Schwenk Sverige är Sveriges största importör av cement och gör nu en kartläggning över hur företaget ska kunna hjälpa till om det blir brytningsstopp i Slite den 1 november. Enligt Schwenk Sverige är det omöjligt på kort sikt att ersätta de omkring två miljoner ton per år som fabriken i Slite producerar.

Ola Johansson operativ chef på Thomas Concrete Group som producerar och distribuerar fabriksbetong, ser heller inga möjligheter att på kort sikt ersätta cement från Slite med import. Detta eftersom det bara finns tre företag förutom Cementa som har hamnterminaler som kan hantera cement och dessa tre har inte den kapacitet som erfordras.

ANNONS

Cementen slutsåld

Ett annat hinder är cementbristen i övriga Europa.

– Det är i dag utsålt. Export görs på små marginalvolymer, men med de höga avgifterna för utsläppsrättigheter av koldioxid är det inte lönsamt, säger Ola Johansson till Tidskriften Betong.

Att söka sig utanför Europa ser han heller inte som en lösning.

– Det måste finnas sjölogistik och det kommer inte räcka med de 4 000- till 5 000-tonnare vi fraktar med idag, vi måste upp på 10 000-tonnare och det klarar inte terminalerna, säger Ola Johansson.

Det tredje hindret handlar om hållbarhet och kvalitet.

Sämre kvalitet

Den importerade cementen kommer ha en sämre miljöprofil än den som produceras i Slite och andra tekniska egenskaper som inte är anpassade för den svenska marknaden.

Enligt Johan Silfwerbrand, professor på KTH, ligger svensk cement långt fram när det det kommer till hållbarhet i en internationell jämförelse. Slitefabriken ligger under 800 kilo koldioxid per ton klinker, medan länder som USA och Kina ligger på över 1 000 kilo, enligt Johan Silfwerbrand.

För att kunna använda importerad cement i infrastruktur behöver Trafikverket godkänna den och det kan ta upp till två år. ett halvt år till två år.

Tidskriften Betong ägs till lika delar av Betongföreningen, Svensk Betong och Cementa.

ANNONS