Göteborgsbolagets lösning på elbristen: Bygga 17 nya små kärnreaktorer i Sverige

Göteborgsbolaget Kärnfull säljer kärnkraftsel på timavtal till ”tusentals” kunder i Sverige och Danmark. Nu vill bolaget bygga nya privata kärnkraftverk i Sverige – och göra kärnkraften cool igen.