”Det handlar inte om att vara god, utan om affärsmässiga överväganden. Man ser att det finns risker i att placera sina pengar i verksamheter som har en negativ påverkan på miljön eller får negativa sociala effekter” säger Håkan Axelsson, ansvarig för Chalmers Ventures greenups.
”Det handlar inte om att vara god, utan om affärsmässiga överväganden. Man ser att det finns risker i att placera sina pengar i verksamheter som har en negativ påverkan på miljön eller får negativa sociala effekter” säger Håkan Axelsson, ansvarig för Chalmers Ventures greenups. Bild: Lisa Thanner

Göteborg starkt inom grön innovation – men lokomotivet saknas ännu

Det går bra för den gröna innovationen – i dag står både investerare och etablerade bolag i kö för att ta del av nya idéer. Bolag som inte tänker hållbart hamnar snart på efterkälken. I Göteborgsregionen frodas den gröna innovationen, inte minst på grund av vår industrihistoria.

ANNONS

Det går bra för den gröna innovationen – i dag står både investerare och etablerade bolag i kö för att ta del av nya idéer. Bolag som inte tänker hållbart hamnar snart på efterkälken. I Göteborgsregionen frodas den gröna innovationen, inte minst på grund av vår industrihistoria.

Bolagens vilja till samarbete

Att göra hållbarhet till en del av affärsmodellen blir allt mer en självklarhet för både bolag och investerare. Där har nya, gröna bolag en klar fördel, något som börjat visa sig både i investeringar och i bolagens vilja till samarbete med startups. I Göteborg har Chalmers Ventures, som är en av Europas största företagsinkubatorer, varit en av de stora motorerna när det gäller grön innovation.

ANNONS

– Startupsens stora fördel till skillnad från traditionell industri är att man inte kommer med någon ryggsäck. Man kan sätta sig ner och titta på problemet utan att behöva ta hänsyn till en stor befintlig verksamhet. Det är inte lika lätt för SKF eller Volvo att tänka helt förutsättningslöst, säger Håkan Axelsson, som arbetar med Chalmers Ventures startups inom området greentech, bolag som jobbar med teknik och lösningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Så kallade greenups.

Han ser en tydlig trend i intresset från traditionell industri för att jobba med startupbolag, inte minst i greenups-nätverket där man med jämna mellanrum bjuder in näringslivet till matchmaking för att att spåna idéer ihop med startups.

– Vid dessa tillfällen är det storbolagen som får stå på scen och pitcha sig själva som bra partners för startups och erkänna att de verkligen behöver de nya innovatörerna. Det brukade tidigare vara startupsen som stod med mössan i hand.

LÄS MER:Göteborgstekniken som vill rädda planeten

Mindre lönsamt att investera i koldioxidbolag

Att många investerare är intresserade av hållbara bolag menar Håkan Axelsson inte handlar om att framstå som god eller en del av en PR-strategi. I takt med att prislappen på en ohållbar affär blir högre, håller det helt enkelt på att bli en mindre lönsam affär att investera i bolag som exempelvis släpper ut mycket koldioxid.

ANNONS

– Det har hänt mycket på det här området. De som placerar kapital har insett att bolag som har en negativ miljöpåverkan riskerar lägre intäkter och högre kostnader som en effekt av ökade krav från kunder och samhället. Man börjar därför flytta sina pengar till bolag med hållbara affärsmodeller och därmed lägre risk

Man pratar i dag allt mer om så kallade impactinvesteringar, investeringar som har en positiv effekt, både på miljön men även positiva sociala effekter.

– Bara de senaste två, tre åren har det hänt mycket med många nya aktörer som uttalat säger och agerar på att man investerar bara i bolag som på ett tydligt sätt kan visa att man har positiv effekt på ett antal hållbarhets kriterier. Även hos dem som inte profilerar sig på det här sättet kommer hållbarhet mer och mer in som en hygienfaktor, även om man inte uttalat säger att man sysslar med impactinvesteringar, säger Håkan Axelsson. Han tror att hållbarhetsfrågan är något som alla bolag kommer att behöva förhålla sig till.

De kommer helt enkelt få en faktura från samhället på de kostnader de orsakar, exempelvis i form av en skatt på utsläpp av koldioxid.

– Det kommer att bli svårare för bolag som inte utgår ifrån hållbarhet i sin affärsmodell att bedriva sin verksamhet då deras kostnader kommer att öka. Dels i form av högre ränta på lån och annan finansiering på grund av en upplevd risk, med även på grund av ekonomiska styrmedel som bestraffar ohållbara bolag. De kommer helt enkelt få en faktura från samhället på de kostnader de orsakar, exempelvis i form av en skatt på utsläpp av koldioxid.

ANNONS

Fond på 650 miljoner kronor

Almi invest startade 2017 sin Greentech-fond på 650 miljoner, en fond som fokuserar på att göra co2-reducerande investeringar. Även här ser man hållbarhet som en växande konkurrensfördel.

– Vi lockar kunder med att utdelningen och värdetillväxten i de här bolagen kommer att vara bättre än i traditionella bolag. Lyckas du som bolag ställa dig i linje med det tuffare regelverk som kommer internationellt så kommer du att skapa dig ett försprång som de traditionella bolagen inte har, säger Emanuel Andersson, investment manager på GreenTech-fonden som jobbar med flera västsvenska bolag, bland annat lastcykeltillverkarna Velove och Swedish Algae Factory som gör ett helt nytt material med hjälp av kiselalger.

Chalmers Ventures har en ett par enkla tumregel för att testa om en affärsmodell är hållbar eller inte – dels handlar det om att inte bygga en affär på en resurs som riskerar att ta slut och dels om att man i sin verksamhet inte genererar avfall som inte går att återanvända. ”Har man checkat av mot dessa två så har man i alla fall kommit en bra bit på vägen” säger Håkan Axelsson.
Chalmers Ventures har en ett par enkla tumregel för att testa om en affärsmodell är hållbar eller inte – dels handlar det om att inte bygga en affär på en resurs som riskerar att ta slut och dels om att man i sin verksamhet inte genererar avfall som inte går att återanvända. ”Har man checkat av mot dessa två så har man i alla fall kommit en bra bit på vägen” säger Håkan Axelsson. Bild: Lisa Thanner

Västsverige starkast bland storstadsregionerna

Sverige står sig bra internationellt när de gäller de gröna bolagen. Både konsumenter, politiker och det traditionella näringslivet ligger långt fram i hållbarhetsfrågor. Västsverige har i sin tur klivit fram som starkast bland de svenska storstadsregionerna. Att regionen ligger långt fram är till viss del tack vare miljöproblem i backspegeln. Industristaden Göteborg förde i slutet av 1900-talet med sig både utsläpp och föroreningar.

Vi har också universitet, industri och det offentliga som går hand i hand för att skapa innovationsmiljöer och att vi har en industri som håller på att ställa om där Göteborg är en stor spelare.

– Göteborg har en historik av att vara en industristad och det fick konsekvenser för miljö- och luftkvaliteten, som i sin tur medfört krav på nya tekniker och nya lösningar. Både på konsultsidan men även startupscenen har varit drivande med nya innovationer, säger Joel Görsch, etableringsrådgivare inom bland annat miljöteknik på Business region Göteborg, som även ser andra faktorer som sammantaget placerat Göteborg i framkant.

ANNONS

– Göteborg är även en stor stad inom fordonsindustrin som gjort en enorm resa de senaste åren inom elektrifiering och hållbarhet. Vi har också universitet, industri och det offentliga som går hand i hand för att skapa innovationsmiljöer och att vi har en industri som håller på att ställa om där Göteborg är en stor spelare. De olika faktorerna samkör.

Så även om regionen står sig bra i konkurrensen saknas ännu det där riktigt stora bolaget som kan fungera som ett lokomotiv för andra.

– Ett Spotify. Ett riktigt starkt företag som kan skapa ännu mer intresse och möjligheter, säger Joel Görsch.

LÄS MER:Här är Göteborgsbolagen som utmanar jättar

Stort internationellt intresse

En del av Business region Göteborgs verksamhet är Green Gothenburg, som tar emot utländska delegationer som vill studera smarta lösningar för städer. Sofia McConell är verksamhetsansvarig och hon ser ett stort internationellt intresse.

– Det är mycket beslut på policynivå som driver efterfrågan, som att städer har sagt att en viss del av mobiliteten ska vara elektrifierad eller att man ska satsa på fjärrvärmeutbyggnad. Där tycker vi att det är spännande och viktigt att vara med och påverka, och på sikt leder det till större efterfrågan på våra företags lösningar, säger hon och nämner citylogistik och fjärrvärme som områden där Göteborg kommit långt.

ANNONS

Fakta:

I FN:s rankning av länder utifrån Sustainable Development Goals, som utgår från FN:s globala miljömål, ligger Sverige ligger två i världen efter Danmark som knep Sveriges förstaplats förra året.

Enligt EU Regional Scoreboard, som rankar regioners innovationsförmåga, ligger Västsverige i topp av de Svenska regionerna och på en 12:e plats i Europa. I 2019 års ranking bedöms 238 regioner från 23 länder utifrån ett antal indikatorer kring innovation.

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS