Enligt Conny Svensson på Skatteverket syftar kontrollerna till att upprätta schyssta konkurrensvillkor inom branschen. Bild: TT
Enligt Conny Svensson på Skatteverket syftar kontrollerna till att upprätta schyssta konkurrensvillkor inom branschen. Bild: TT

Fusk hittat på var tredje restaurang

I årets kontroller har Skatteverket upptäckt fusk hos en tredjedel av restaurangerna i västra Sverige. Det är den största andelen på sju år. Samtidigt är branschen starkt kritisk till Skatteverkets metoder.

ANNONS
|

Sedan i mitten av 90-talet har Skatteverket tillsammans med andra myndigheter genomfört kontroller av caféer och restauranger i Västsverige. I årets första 340 kontroller har brister upptäckts i över 30 procent av fallen.

Under sommaren har kontrollerna varit inriktade på säsongsnäringen på turistorter så som Orust, Falkenberg och runt Vänern.

– Ett av de stora felen som vi har upptäckt under sommaren är att man struntar att registrera försäljningen i kassaregistret. Ett annat vanligt fel är medarbetare som inte är införda i restaurangens personalliggare, säger Conny Svensson, rikssamordnare vid Skatteverket.

I både Göteborg och i landet i stort är det cirka 25 procent som varje år fastnar i kontroller som görs oannonserade.

ANNONS

Att andelen är runt en tredjedel för Västsverige innebär en ökning med tre procentenheter jämfört med i fjol. Det innebär att Skatteverket kan komma att påföra över 1,6 miljoner kronor i kontrollavgifter.

– En delförklaring till att fler fastnar i kontroller är att vi fokuserar mer på caféer och restauranger utan serveringstillstånd. Det är främst dessa som noterats för oegentligheter. Företagen som får servera alkohol har mer att förlora, och då är man kanske mindre benägen att missköta sig, säger han.

Skatteverket får hård kritik

Sedan 2007 måste restauranger skriva in när samtliga anställda både startar och slutar sitt arbetspass i en personalliggare.

Syftet med reformen var att komma åt svartarbetet. Sedan 2010 finns det dessutom krav på att restaurangverksamheter med en omsättning över 180 000 kronor inklusive moms måste ha ett certifierat kassasystem.

En som är mycket kritisk till Skatteverkets kontroller och som anser att avgifter betalas ut för lättvindigt är Stefan Lundin, chefsjurist på branschorganisationen Visita.

– Syftet med reglerna är ju inte att enkla misstag ska drabba företag i form av avgifter. När det dessutom är oklart vad effekten är på det verkliga skattefusket så anser vi att regelverket saknar legitimitet, säger han.

ANNONS

Stefan Lundin betonar vikten av att myndigheter arbetar för att konkurrensen ska ske på lika villkor. Samtidigt säger han att kassasystemen ofta är dyra att köpa in och att personalliggarna innebär orimligt höga administrativa kostnader.

– För ett litet café kan en kontrollavgift på 12 500 kronor, som är det normala beloppet, var förödande. Vi efterfrågar ett mer förlåtande regelverk. Det nuvarande borde avskaffas, för att sedan ersättas av effektivare metoder för att komma åt det verkliga fusket.

"Har minskat skattefusket"

I motsats till Visita anser Conny Svensson att regelverket både kommit åt svartarbetet samt minskat skattefusket.

I en effektutvärdering av kassaregisterlagen, som avsåg perioden 2010-2013, uppgav Skatteverket att lagen bidrog med minst tre miljarder till statskassan.

– Innan 2010 upptäckte vi att många manipulerade kassasystem längs med hela västkusten, där den redovisade omsättningen i vissa fall hade halverats. Med de certifierade systemen kan restauranger inte själva justera omsättningen i efterhand.

Dessutom menar han att Skatteverket inte är onödigt nitiskt, utan att man endast följer lagstiftarnas intentioner.

– Reglerna är utformade så att rent slarv ska ge upphov till en kontrollavgift. Men visst kan alla göra fel, och vi försöker i vissa fall ge dem en andra chans. Vi gör kontrollerna trots allt för att inget företag ska strunta i reglerna och på så sätt skaffa sig konkurrensfördelar.

ANNONS
ANNONS