Förslaget – ditt studielån blir tio gånger dyrare

Regeringen föreslår att alla som tagit studielån efter 1989 får en höjd studielånsränta till 0,5 procent – tiofaldigad från dagens 0,05 procent. Alla med studielån är därigenom med och betalar miljardreformen för omställningsstudiestöd.
– Det är olyckligt, för det gör det ännu mindre lönsamt att studera i Sverige, säger Göran Arrius, ordförande i Saco.