Kolla noga hur försäkringen gäller innan du åker för att plugga eller jobba utomlands. Arkivbild.
Kolla noga hur försäkringen gäller innan du åker för att plugga eller jobba utomlands. Arkivbild.

Försäkringsmissen som kan bli dyr för unga

Resa, plugga eller jobba utomlands? Härligt, men det gäller att se upp. Har du inte skaffat rätt försäkring kan det bli en dyrköpt erfarenhet.

ANNONS

Den som ska ut och resa ska se till att ha en ordenlig försäkring – om man blir sjuk och måste forslas hem med ambulanstransport kan det kosta upp till en miljon kronor från till exempel USA, berättar Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

- Vilken försäkring man ska ha beror på vad man ska göra under resan, och hur länge man ska vara borta. För vanliga turistresor som inte är längre än 45 dagar räcker den vanliga hemförsäkringen i de flesta fall, säger hon.

ANNONS

Men så fort det handlar om att jobba eller plugga utomlands måste man teckna en särskild försäkring – den vanliga hemförsäkringen räcker inte. Den som bor utomlands måste absolut ha ett skydd för vårdkostnader, förklarar hon.

- Man behöver också en försäkring som täcker rättsskydd, ansvar och hemtransport.

Anpassade för studier

Flera försäkringsbolag har anpassat sina försäkringar för studenter som pluggar utomlands, så att de kan få studiekostnaden återbetald om de måste bryta sin utbildning på grund av sjukdom, berättar hon.

Den som reser inom EU, eller till Australien, har visserligen rätt till sjukvård under samma förutsättningar som landets egna invånare genom avtal och EU-regler. Men det räcker inte, konstaterar Gabriella Hallberg.

- Nej, för hemtransporter finns inte med, inte heller skydd vid stöld eller för ansvarsskador och rättskydd. Man måste ha en egen försäkring.

Många tänker att de försäkringar som man får "på köpet" när man betalar sin resa med kort ska räcka. Men det är helt fel, enligt Gabriella Hallberg.

ANNONS

- Kortförsäkringarna är ett bra komplement, de innehåller till exempel avbeställningsskydd och vissa schablonersättningar vid olika förseningar, men de är inte några kompletta försäkringar.

Kolla och jämför

Hon rekommenderar att man tar sig tid att jämföra försäkringarna noga mellan de olika bolagen, för att kunna välja den som passar en själv bäst.

- De skiljer en del mellan bolagen, både när det gäller undantag och maxbelopp.

Riskfyllda aktiviteter

För den som bara ska åka runt som turist gäller det också att se upp. Många av försäkringsbolagen har undantag för riskfyllda aktiviteter, och den som till exempel tänker sig aktiviteter som segling, jakt eller klättring måste kolla noga.

- Det finns ett försäkringsbolag, Folksam, som inte har något undantag i sin stora försäkring, men många bolag har undantag för riskfyllda aktiviteter.

ANNONS

När man åker ska man se till att ha med servicekortet som man får från försäkringsbolaget. Där står hur man ska göra om något händer, och det viktiga försäkringsnumret, som kan vara en viktig dörröppnare för vård på vissa håll, finns med.

- I till exempel USA är det superviktigt att vårdgivaren vet att det finns en försäkring, och de kräver oftast ett försäkringsnummer.

För den som reser inom EU är det också bra att kunna visa att man är EU-medborgare, och har rätt till vård.

- Man får ett sådant kort från Försäkringskassan, det går att mejla eller sms:a, säger Gabriella Hallberg.

TT

Fakta: Kolla och jämför

Vilken försäkring som passar bäst beror på vart man ska resa, och vad man ska göra. Flera bolag har specialförsäkringar för utlandsstudenter.

Även för den som tänker sig att arbeta finns särskilda försäkringar.

Konsumenternas försäkringsbyrå har sammanställt villkorsjämförelser över bolagens olika produkter, för att det ska bli lättare att välja.

Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå

ANNONS