Bostadsbygge på Kvarnholmskajen i Stockholm. Arkivbild.
Bostadsbygge på Kvarnholmskajen i Stockholm. Arkivbild.

Förhandsavtal ifrågasätts av jurister

Många förhandsavtal som ingås inför köp av nyproducerade bostadsrätter är tveksamt utformade, hävdar flera bostadsjurister. När bostadsmarknaden blir skakig kan det komma att användas som konsumentargument för att hoppa av.

ANNONS
|

Flera bostadsjurister uppger för Svenska Dagbladet att många bindande avtal som bostadsproducenter tecknar med sina köpare kan vara ogiltiga. Detta eftersom det är vanligt att bostadsproducenter i kontrakten ger svepande besked om när inflyttning kan ske. I bostadsrättslagen står det att förhandsavtalet måste innehålla uppgift om beräknad tidpunkt för upplåtelsen, men det vanliga är att det i stället anges ett brett tidsintervall.

Två kvartal

- Det vanliga har blivit att bostadsproducenterna anger ett tidsintervall på två kvartal. Men eftersom det är för långt, blir avtalet ogiltigt, säger bostadsrättsjuristen Ingrid Uggla till tidningen.

ANNONS

Hon deltog i arbetet med bostadsrättslagen under tidigt 1990-tal. I den står det uttryckligen att "beräknad tidpunkt för upplåtelsen" ska anges i avtalet och att "ett förhandsavtal som ingås i strid med bestämmelserna är ogiltigt".

- Nu har vi kommit in i ett skede som börjat upplevas lite svajigt, det var likadant 2008, och då börjar man titta på vad det finns för möjligheter att kliva av förhandsavtal, kommenterar Ulrika Blomqvist, vd för organisationen Bostadsrätterna, till TT.

Inte prövat

Hon påpekar att det inte är rättsligt prövat hur begreppet "tidpunkt" i bostadsrättslagen ska tolkas och hon tror inte att bostadsproducenterna kommer att köpa sådana argument för att ogiltigförklara förhandsavtal utan vidare.

- Så länge det inte är rättsligt prövat är det svårt att bedöma exakt hur specificerad tidpunkten för upplåtelse och inflyttning behöver vara, säger Ulrika Blomqvist.

TT

ANNONS

Fakta: Förhandsavtal

1991 ändrades lagen så att bostadsproducenter fick rätt att ingå ett förhandsavtal med köpare och att ta emot ett förskott.

Bostadsrättsföreningen lovar då att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt. Föreningen blir skyldig att upplåta lägenheten åt den som tecknat sig och förhandstecknaren blir skyldig att köpa den när den är färdigbyggd.

Förhandsavtalet ska vara skriftligt och måste innehålla parternas namn, vilken lägenhet som avses, beräknad tidpunkt för upplåtelsen och uppgift om de beräknade avgifterna för bostadsrätten.

Till detta ska en hållbar kalkyl över kostnaderna för projektet bifogas.

Förhandstecknaren får inte sätta någon annan än sin make eller sambo i sitt ställe och får inte pantsätta sin rätt enligt avtalet.

Förhandstecknaren får säga upp och genast frånträda avtalet om upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen.

Källa: Bostadsrättslagens femte kapitel

ANNONS