”Flummigt” arbete ska ge handfasta resultat

Katarina Cervell var i många år konsulten som kom in på företag för att arbeta med gruppdynamik och kommunikation. Nu har hon slutat vara den ständiga gästen och istället fått en heltidsroll som kulturcoach på tv- och bredbandsleverantören Sappa AB.

ANNONS
|

Vad gör en kulturcoach?

– Min roll är väldigt ny, jag kom hit i början av september. Just nu känner jag in vad som händer och hur vi arbetar i företaget. Vad man gjort tidigare som funkat eller inte funkat, hur vi kommunicerar med varandra. Syftet är just nu att förstå hur allt hänger ihop, och hur vi påverkar varandra på olika sätt.

Det låter lite… flummigt?

– Ja, för mig med. Vi har inga arbetsbeskrivningar utan vi har våra roller och värderingar, min roll är lite ”flummig”. Det kommer naturligtvis utkristallisera sig saker som kommer att vara mer handfasta. Ett exempel är att ansvara för och analysera resultatet från vår medarbetarundersökning ihop med gruppledare och personalen. Vi kommer att göra aktiviteter runt resultatet både innan och efter undersökningen genomförs. Det är en riktig arbetsuppgift, om vi vill kalla det så. Vi är ofta ute efter det, de ”riktiga” arbetsuppgifterna, men ”flummet” är det som skapar kulturen. Många säger att kulturen sitter i väggarna, men den sitter i personerna. Det är vi som skapar den.

ANNONS

Vad brukar funka för att få en bra kultur?

– Det som fungerar bra är när vi gör saker tillsammans, sådant som inte bara har med jobb att göra och att vi lär känna varandra. Det gör att man vågar öppna upp för diskussioner, prata med varandra, umgås på ett avslappnat sätt även när det bränner till i arbetssituationer. Man vågar blotta om man inte kan något, be om hjälp eller erkänna att man tycker att något är svårt. Här har vi till exempel temadagar då alla kommer till arbetet klädda i dagens tema. Vi har haft superhjältetema, och temat ”hoppsan, jag har kommit fel” – då kom en tjej till jobbet i balklänning. Men min roll handlar inte bara om det, det handlar också om att ha en helikoptersyn över hela företaget. Vilka saker gör vi här borta som gör att vi levererar den bästa kundservicen? Det gäller att vara över hela företaget och se vilka effekter det får att vi jobbar med det här tillsammans. Så det handlar inte bara om att göra skojiga saker ihop.

Hur kommer det sig att du fick den här rollen på Sappa?

– Jag har varit säljare i många år, vilket handlar mycket om människor och att bygga relationer. Efter några år i IT-branschen började jag sälja arbetspsykologiska tester. Det kunde vara beteendeanalyser, kapacitetstester eller emotionella tester, som företag använde antingen i sin personalgrupp, i rekryteringen eller i ledarutveckling. Det handlar mycket om vilka roller vi tar i en grupp och hur det påverkar andra. Ofta var jag också ute på företag som konsult och gjorde olika typer av övningar, och Sappa var en av mina kunder. Här är det väldigt viktigt att leva med värderingarna. Jag fick möjlighet att arbeta med att utveckla deras medarbetare, och när de bestämde sig för att satsa på den här rollen fick jag frågan om jag ville komma in på heltid.

ANNONS

Den här typen av tester har ju fått kritik för att inte vara vetenskapligt belagda, hur ser du på det?

– Absolut, så är det. När man gör den här typen av analyser och tester måste man alltid prata med personerna, utifrån hur de upplever sitt sätt att vara. De är facit. Det är inte så att vi går och målar in varandra i ett hörn, eller säger att ”bara för att du har mest av den här färgen eller den här bokstaven så kommer du alltid vara sådan för mig”. Det är viktigt att lyssna till individen, det är inte böckerna eller tester som är facit.

Men vad ger testerna då?

– De ger en insikt och något att diskutera runt. Ibland kan det vara så att man inte tänker på hur man upplevs av andra, att alla kanske inte är som en själv eller behöver samma saker. Det ger en förståelse för andra som inte är som jag. Om det används på ett ödmjukt sätt, vilket det gör här på Sappa.

Vilka är de vanliga misstagen företag gör när de ska arbeta med sin interna kultur?

– Det vanligaste misstaget tror jag är att man inte har någon som har tillräckligt med tid att lägga på de här frågorna, som kan jobba envist och uthålligt med det dagligen. Det är ungefär som när en person på företaget får gå en kurs, kommer tillbaka till jobbet och är entusiastisk, men så finns det ingen att prata med om det nya.

ANNONS

Har du några tips till företag som vill börja jobba med sin kultur?

– Om jag skulle utgå från vad vi gjort här på Sappa, så har vi framför allt varit uthålliga. Vi pratar om våra värderingar, har dem uppsatta överallt, och gör aktiviteter med nyanställda runt värderingarna. Väldigt många företag skriver sina värderingar på hemsidan, men ingen i personalen kan säga hur man jobbar med dem. Här gör man det hela tiden. Det finns fyra ledord, som varit med i över tio år – frihet, enkelhet, att vara vännen och att vara jobbaren. Sitter vi på ett möte och ska fatta ett beslut så gör vi det utifrån våra värderingar – är vi vännen när vi fattar det här beslutet? Var landar våra värderingar i de beslut vi tar och i sättet vi jobbar? Så uthållighet är viktigt, det räcker inte att sätta ord på en hemsida.

Katarina Cervell

Ålder: 52 år.

Bor: I Lerkil.

Bakgrund: Säljare i IT-branschen, egenföretagare och konsult inom individ-, team- och organisationsutveckling.

Gör: Kulturcoach på TV- och bredbandsleverantören Sappa sedan september.

Cervell om…

Gränsdragningar

Jag har jobbat med arbetspsykologiska tester och suttit i samtal, men jag ska inte vara en psykolog. Jag ska vara någon man kan komma och prata med, som inte är chefen. Det kan handla om hur man kan bli sitt bästa jag hos Sappa, ett vägval eller hur man kommunicerar med andra, men kanske inte de stora livbekymren.

Ängslighet

Jag tror inte det finns många företag som vågar satsa på en sådan här roll. De vill ha en riktig arbetsbeskrivning, och de vill kunna sätta siffror på det. När de hör temadagar och kickoffer undrar de väl om jag är en medelålders lektant, för det är det som är synligast i början. Men det kommer så mycket mer.

Värderingarna

Här på Sappa jobbar vi verkligen med våra värderingar, vi lever dem varje dag. Det gäller att alla som är nyanställda får veta vad de betyder, att de tar värderingarna till sig och får diskutera sin egen tolkning.

Hur: Sappa sitter högt upp i ÅF-skrapan i Mölndal. På kontoret finns gungor, en liten minigolf-tee och en vägg fylld med färgglada och glittriga handavtryck. Alla i personalen har fått gå igenom företagets värderingar och sen skriva under med handflata och färg.

Varför: Östersunds FK har banat väg inom fotbollen med sin uppmärksammade kulturcoach. Nu har en liten uppstickare inom tv och bredband också skaffat en. Men vad gör hon egentligen?

Reflektion: När jag går från Sappas kontor tänker jag på Michael Scott i den amerikanska komediserien The Office, som tröttade ut sina papperssäljande medarbetare med ständigt flams och trams. Men i slutändan sålde de alltid mest och hade nöjdast kunder. Är Katarina Cervell en Michael Scott i göteborgsk tappning? Inte illa för Sappa i så fall.

ANNONS