Mikael Eliasson har planerat ett grindsamhälle sedan 2003.
Mikael Eliasson har planerat ett grindsamhälle sedan 2003.

Fler vill bo bakom mur

Fler människor vill bo i grindsamhällen i Sverige – bostadsområden som är stängda för allmänheten och som traditionellt kännetecknas av en rejäl mur.

ANNONS
|

Han varnar för att bostäderna riskerar att bidra till en ytterligare polarisering i samhället.

- Det blir vi och dem och fattiga och rika, säger Lindgren som även är generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige.

Det första grindsamhället Victoria Park fick mycket uppmärksamhet när det byggdes i Malmö 2008 och nu planeras liknande bostadsområden på andra ställen i landet. Magnus Lindgren anser att en bakomliggande faktor till efterfrågan på grindsamhällen är att trygghetsfrågor aktualiserats i samhällsdebatten.

ANNONS

- Men det som framförallt påverkar tryggheten är att få till en mix av människor och en mix av funktioner. Det är det som skapar trygghet.

"Här bor vi"

Mikael Eliasson har planerat ett grindsamhälle sedan 2003 och i början av sommaren började de första lägenheterna att säljas. Området Strandudden ligger längs strandkanten vid Vikaresjön i Småland. Planen är att det så småningom ska bo runt 1000 personer innanför den nybyggda muren. På det 20 hektar stora området ska det byggas lekplatser, tennisbanor, grillplatser och bassänger tillgängliga för de boende men inte för allmänheten.

- Vissa ser det som segregation men den finns redan i dag, vi vill markera att här går vår gräns, här bor vi, säger Eliasson, projektansvarig för Strandudden och som själv planerar att bo i ett av husen.

Enligt honom är intresset för bostäderna stort och han tror att boendeformen kommer att öka.

ANNONS

- Det är ett samhällsproblem att folk känner sig otrygga. Hade folk inte gjort det hade vi inte behövt ett "gated community". Problemet är att samhället inte är riktigt tryggt. Det finns ett behov och vi har fått förfrågningar om att bygga mer.

Ökad segregation

Bostadsforskaren Ann Rodenstedt har skrivit en avhandling om effekterna av grindsamhällen. Hon studerade bland annat Victoria Park.

- På sikt tror jag atten spridning av gated communitiesär ohållbart, det skapar ökad segregation.

Enligt Rodenstedt har det på senare år skett en utveckling på bostadsmarknaden där bostäder marknadsförs som exklusiva, luxuösa och annorlunda. Även om Victoria Park inte uppfyller alla kriterier för ett klassiskt grindsamhälle menar Rodenstedt att den typen av boende kan bidra till en negativ samhällsutveckling.

- Det blir en social och ekonomisk segregation som gör att man reser andra typer av murarrunt bostadsområdena vilket skapar ett avstånd. Det kanske är lika allvarligt som en fysisk mur, säger hon.

ANNONS

Bygger inte grindsamhällen

Varken Skanska, Peab, Bonava eller JM har några planer på att bygga grindsamhällen.

- Vi har en ambition att bygga bostäder för många människor. Det är såklart viktigt att man känner sig trygg, men vi tror att man kan göra det genom att skapa miljöer där man inkluderar människor istället för att exkludera, säger Bonavas Sverigechef Fredrik Hemborg.

Fakta: Grindsamhällen

Grindsamhällen, eller på engelska "gated communities", finns sedan tidigare i stora delar av världen. Boendeformen uppstod i USA och Sydafrika men har spridit sig de senaste 30 åren. Från början byggdes områdena som en reaktion på hög brottslighet.

I Sverige byggdes det första grindsamhället Victoria Park redan 2008 i Malmö. Just nu planeras ytterligare grindsamhällen bland annat utanför Gnosjö och i Onsala utanför Göteborg.

ANNONS