Fackförbund stämmer Öresundståg på miljoner

Fackförbundet Seko stämmer företaget Transdev, som driver tågen i Öresundstrafiken, på omkring sex miljoner kronor.
Detta eftersom de anser att deras medlemmar har rätt till OB-ersättning och skadestånd som inte betalats ut.