Konflikten mellan Klarna och facken är långt ifrån löst. Arkivbild.
Konflikten mellan Klarna och facken är långt ifrån löst. Arkivbild. Bild: Claudio Bresciani/TT

Fackets konflikt med Klarna hårdnar

Facket hävdar att Klarna uppmanar till strejkbryteri.
– Det är ett helt oacceptabelt agerande, säger Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt.
Därför utökas strejkvarslet för att tvinga betaltjänstjätten till kollektivavtal.

ANNONS
|

Nu lägger facket ett nytt konfliktvarsel som tar sikte på två företag som jobbar för Klarnas räkning.

Sympatistrejkvarslet berör företagen Foundever och Teleperformance Nordic, två företag som hanterar Klarnas kundtjänst. Båda bolagen har kontor i bland annat Göteborg.

Den strejken bryter ut 14 november om ingen lösning nåtts innan dess.

Det utvidgade varslet ska bland annat enligt facket ses i ljuset av vad de anser vara uppmaningar till strejkbryteri.

"Uppmanar till strejkbryteri"

– Bakgrunden är det agerande som Klarna använt sig av mot våra medlemmar där de aggressivt försöker underminera oss, där de säger att om ni lämnar Unionen eller om ni begår strejkbryteri, då ska vi kompensera er, säger Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt.

ANNONS

Som bevis för det har han uttalanden från medlemsmöten och skärmdumpar från ledningens meddelande till personalen.

– Ett allvarligt agerande som är ett brott mot traditionen som vi har på svensk arbetsmarknad. Därför känner vi oss tvingade att trappa upp våra konfliktåtgärder, fortsätter han.

Strejkhot från tisdag

Sedan tidigare ligger ett varsel om strejk som avser tjänstemän som jobbar på huvudkontoret i Stockholm. Den bryter ut tisdag 7 november och det varslet står även Sveriges Ingenjörer bakom, om parterna inte kommer överens. Det nya varslet berör bara Unionens medlemmar eftersom det inte finns några ingenjörer på dessa två företag.

Att konflikten nu riskerar sprida sig till andra företag, irriterar arbetsgivarorganisationen Almega:

"Det är upprörande att företag som just tecknat kollektivavtal med lönehöjningar och som därmed omfattas av fredsplikten - en bärande del i den svenska modellen – ska drabbas av konfliktvarsel", säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör i Almega Tjänsteföretagen, i en skriftlig kommentar.

"Vi är öppna"

Några nya förhandlingar mellan Klarna och facken är inte inplanerade. De senaste samtalen har heller inte skett direkt med varandra, utan sker via medlare.

Grunden i konflikten är facken krav på kollektivavtal, något som Klarna motsätter sig. Men den beskrivningen ställer bolagsledningen inte upp på.

"Vi har varit och är fortsättningsvis öppna för ett kollektivavtal, om vi anser att det är det bästa för våra anställda och för Klarna i stort. Det förslag som presenterats för oss hittills är dock inte rätt för oss, eftersom det inte är anpassat för varken banker i allmänhet eller Klarnas verksamhet i synnerhet", skriver Amanda Larsson på Klarnas pressavdelning.

ANNONS

Omkring 2 000 anställda jobbar på Klarnas huvudkontor i Stockholm, enligt fackens grova uppskattning.

ANNONS