Facebook inför en ny policy för att motverka osunda kroppsideal. Arkivbild.
Facebook inför en ny policy för att motverka osunda kroppsideal. Arkivbild. Bild: Jenny Kane

Facebook vill stoppa osunda ideal

Med nya regler vill Facebook stoppa dem som sprider osunda kroppsideal och vilseledande reklam. Men kritikerna anser att den amerikanska it-jätten borde göra mer. Facebook kommer inte att granska alla inlägg. Det nya systemet bygger på att användarna kan anmäla misstänkta inlägg och annonser.

ANNONS

Nya regler om innehållet på Facebook ska minska utrymmet för reklam och inlägg som uppmuntrar till osunda kroppsideal, uppger Peter Münster, bolagets kommunikationschef i Norden.

– Det här är något som händer på grund av en större debatt om sociala mediers roll i unga människors liv. En del av den diskussionen är att sociala medier skapar press om att man se ut på ett visst sätt. Vi vill att våra plattformar ska ha en positiv effekt på människors liv, säger han.

Inlägg begränsas

Företaget har också testat att ta bort synligheten av gilla-markeringar från Instagram. Avsikten är att kontrollera om det har någon effekt på hur mycket människor jämför sig med varandra.

ANNONS

– Vi har ett ansvar. Om vi ser att vår plattform används för något som inte är bra, måste vi förstå fenomenet och se om vi kan begränsa det utan att inskränka på användarnas möjlighet till att uttrycka sig, dela och inspirera, säger Münster.

Det är inlägg om viktminskning, skönhetsingrepp och kroppsideal som med de nya reglerna ska begränsas. Facebook har sedan tidigare regler mot den typen av annonsering, men har samtidigt fått kritik på grund av de många inlägg som trots befintliga regler har släppts igenom av privatpersoner, ofta influerare.

"Har allt ansvar"

Gustav Martner, medgrundare till den ideella organisationen Digital Reliance, ser de nya reglerna som ett lovvärt initiativ – men han menar att Facebook borde göra ännu mer.

– En grundläggande problematik är att Facebook agerar utifrån sitt eget huvud beroende på debatter och kritik. En mycket bättre utgångspunkt vore att de gör sitt yttersta för att följa marknadsföringslagen eller konsumentombudsmannens riktlinjer, säger han.

Vilseledande reklam om exempelvis hälsoprodukter är heller inget nytt fenomen – tvärtom har sådant enligt Martner förekommit sedan reklamens begynnelse. Däremot är det särskilt problematiskt när influerare annonserar på sociala medier, eftersom de generellt sett är mindre kunniga om marknadsföringsreglerna – och eftersom Facebook lägger för lite tid och resurser på att stävja marknaden.

ANNONS

TT: Hur stort ansvar har Facebook när annonseringen sker på jättens plattformar?

– Facebook har allt ansvar med tanke på att det är de som tjänar pengarna, svarar Martner.

Granskning efter anmälan

Annonsering av viktminskningsprodukter kommer enligt de nya reglerna att döljas för personer under 18 år. Inlägg där produkter marknadsförs med påståenden om mirakulösa effekter kommer att tas bort.

Företaget kommer inte granska alla inlägg som publiceras, utan regleringen blir möjligt genom en ny funktion där användare kan anmäla inlägg och annonser om de misstänks strida mot policyn. Därefter granskar Facebook innehållet och fattar beslut om det ska raderas, döljas eller finnas kvar, enligt Münster.

TT: Hur tror du att influerare kommer att reagera på att deras innehåll begränsas?

– Jag tror att människor vill följa reglerna och att de kommer att uppskatta att vi blir tydligare med vad som är tillåtet och inte, säger Münster.

Hilda Djupenström/TT

Robin Salomonsson/TT

Gustav Martner, medgrundare till den ideella organisationen Digital Reliance. Arkivbild.
Gustav Martner, medgrundare till den ideella organisationen Digital Reliance. Arkivbild. Bild: Adam Ihse/TT
ANNONS