Extern granskning ska utreda Sernekes affärer i Järfälla

Efter flera avslöjanden om Sernekes affärer i Järfälla tillsätter nu kommunen en extern granskning för att ”säkerställa och kvalitetssäkra” framtida processer. Experten i företagsetik Tomas Brytting är kritisk till hur frågan om misstänkta oegentligheter har hanterats – både av Serneke och kommunen.
– I någon mening har alla parterna gjort fel, säger han.