Elkunderna kommer att få se en kraftmätning om elpriserna kommande år.
Elkunderna kommer att få se en kraftmätning om elpriserna kommande år. Bild: Lasse Edwartz

Elnätsavgiften höjs i Göteborg

Samtidigt som de stora eljättarna som Vattenfall och Eon tvingas att göra kraftiga sänkningar på nätpriset mot konsument, kommer Göteborg Energi Nät att höja priset i genomsnitt med 4,5 procent nästa år. Och det är Vattenfalls fel.

ANNONS

Efter att elnätpriserna under en tioårsperiod i värsta fall ökat med upp till 60 procent, skärpte regeringen i fjol reglerna för bland annat hur elnätsbolagens avkastning ska beräknas.

Nu har Energimarknadsinspektionen, Ei, fattat beslut på hur höga elnätsavgifter som får tas ut av kunderna de kommande fyra åren.

Det innebär att landets cirka 175 elnätsföretag, som alla har monopolställning i sina regioner, måste sänka sina intäkter med 50 till 60 miljarder kronor till cirka 166 miljarder kronor från 2020 till 2023. Exakt hur det kommer att slå mot alla elnätsleverantörer är ännu inte helt klart – men jättar som Vattenfall, Eon och Ellevio kan tvingas att kapa konsumentpriserna 20 till 30 procent, enligt TT. För en villakund kan det handla om flera tusenlappar per år.

ANNONS

Storhöjarna måste sänka – men inte i Göteborg

– Våra beslut innebär generellt att elnätsföretagens utrymme för att ta ut elnätsavgifter begränsas kraftigt. Avgifternas utveckling kommer att skilja sig åt i stor utsträckning där en del kan höja avgifterna, medan andra kommer att behöva sänka sina avgifter. Vi bedömer dock fortsatt att de elnätsföretag som har höjt mest tidigare, kommer att vara de som nu måste sänka avgifterna, säger Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör på Energimarknadsinspektionen i en kommentar.

Men för elkunderna i Göteborg väntar ingen prissänkning för elnätet nästa år.

– Styrelsen för Göteborg Energi Nät AB har beslutat om en höjning av elnättariffen för 2020 på i genomsnitt 4,5 procent, säger Lars Edström, vd för Göteborg Energi Nät.

Elnätshöjningen för en lägenhet blir cirka 7 kronor i månaden, och cirka 22 kronor i månaden för en genomsnittlig villa.

Under 2019 har snittpriset för elnätsavgiften för en lägenhet varit cirka 1 525 kronor, nästa år blir avgiften cirka 1 610 kronor.

Under 2019 har elnätsavgiften för en genomsnittlig villa varit cirka 7225 kronor, nästa år blir avgiften cirka 7495 kronor.

Chockhöjning från Vattenfall vid nyår

Det främsta skälet till prishöjningen för elnätsavgiften står att finna hos Vattenfall, som är den stora el-leverantören via de stam- och regionalnät som matar el in till Göteborg.

ANNONS

Det statliga elbolaget har aviserat att man höjer sin tariff med 20 procent vid årsskiftet för Göteborg Energi Nät.

– Vattenfalls prishöjning är en bidragande orsak till att vi höjer mer än vad vi planerade att göra. 20 procent är relativt kraftigt och vi tycker inte att en höjning i den storleksordningen är motiverad, säger Lars Edström.

Göteborgsbolaget kommer att ha fortsatta prissamtal med Vattenfall framöver.

– Ser man till Göteborg Energi Nät AB:s prisnivå, tror jag att vi ligger på plats 16 till 17 bland nätbolagen i Sverige. Vi har försökt att ha en ansvarsfull prisnivå med relativt låga ökningar jämfört med många andra bolag i branschen, säger Lars Edström, vd för Göteborg Energi Nät.

Stora investeringar väntar

Därtill står Göteborg Energi Nät inför stora satsningar under kommande år.

– Vi har stora investeringar framför oss och behöver följa med stadsutvecklingen som sker i Göteborg. Vi ser att industrin i stora delar ställer om till fossilfritt, och i förlängningen innebär det att allt kommer att elektrifieras, bland annat med buss- och elbilsladdning. Det gör att effektbehoven tillsammans med utvecklingen kräver investeringar, säger Lars Edström.

LÄS MER:Varning för kommande elbrist i Göteborg

Nu är det inte bara Göteborgsregionen som elnätsbolagen står inför stora investeringar under kommande år. Många av de mindre elnätsbolagen aviserar att man måste investera och bygga ut för 14 miljarder kronor, samtidigt som de större elnätsbolagen planerar för lägre investeringar.

ANNONS

Parallellt råder det elbrist i flera delar av landet, som i Skåne, Stockholm och Uppsalaområdet, på grund av att det är för trångt i de stora stamledningar. Det råder kapacitetsbrist.

Huvudansvaret för detta har Svenska Kraftnät.

Samtliga elnätsbolag har överklagat Energimarknadsinspektionens beslut.

Fakta: Så betalar vi för elen

Hushållen betalar för elen i två olika delar:

Elen som vi använder, och som konsumenten kan köpa från vilken leverantör som helst.

Plus elnätsavgiften, som betalas den den som äger elnätet i det område där man bor. Det innebär att de lokala elnätsföretagen i princip har monopol på elkablarna.

Det är därför Energimarknadsinspektionen nu sätter ramar för elnätsbolagens avkastning.

ANNONS