Beslut togs under torsdagsmorgonen att starta oljeverket i Karlshamn för produktion av el. Arkivbild.
Beslut togs under torsdagsmorgonen att starta oljeverket i Karlshamn för produktion av el. Arkivbild. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Elbrist – Karlshamns oljekraftverk är i drift

Sverige har börjat elda olja för elproduktion. De kalla dagarna har ökat elbehovet så mycket att elnätet är hotat. Trots nödåtgärden så exporteras mer el än vi köper in.

ANNONS

När det är kallt och vindstilla i hela Norden kan det bli elbrist. Elnätet behöver ha exakt lika mycket el 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Hamnar frekvensen på elnätet under 49,5 hertz slocknar Sverige.

Innan det sker brukar elpriset bli så högt att människor redan minskat sin användning. Det finns också en effektreserv som går igång för att undvika den sista åtgärden: Att stänga av elen i vissa områden.

Oljeeldning

När importen inte räcker till måste Sverige starta igång sin effektreserv, där en av de första åtgärderna bli att starta igång oljekraftverket i Karlshamn.

– Vid 07.15 i morse togs beslutet att de startar Karlshamnsverket på lägsta produktion, för att snabbt kunna öka upp effekten om det behövs, säger Erik Böhlmark på Svenska kraftnät.

ANNONS

Karlshamns oljeverk producerar på lägstanivån, 60 megawatt. Som mest kan verket producera 600 megawatt.

Det finns också gasverk som kan ställas om till elproduktion om oljeverket inte skulle räcka. Den sista åtgärden är att stänga av elen till områden i landet, för att hindra en total kollaps. Det skulle vara en sista åtgärd, och det har aldrig hänt.

Den fria elmarknaden

Kruxet är att Sverige inte får stoppa exporten av el, inte ens när vårt eget elnät har effektbrist. Det innebär ett brott mot EU-lagstiftningen.

På den fria marknaden exporterar Sverige el, samtidigt som vi importerar el från länder som Tyskland, Norge och Litauen. Elen från Norge kommer från vattenkraft till stor del, men i Tyskland och Litauen är mer än hälften av elen producerad av kolkraftverk och gasverk.

– Netto så exporterar vi. Vilken typ av el vi importerar varierar från timme till timme. Vissa timmar är det övervägande vind- och solkraft, andra timmar är det övervägande fossilbaserad kraft från gas och kol, säger Erik Böhlmark på Svenska kraftnät.

Om elen är billigare att producera i Sverige än ett annat land så exporterar vi, och tvärt om.

– Det är en förutsättning för att kunna gå över till förnybar elproduktion. När man bygger ut väderberoende produktionskällor, sol och vind, behöver man kunna både importera och exportera, säger Erik Bölhmark.

ANNONS

Sabuni: MP:s fel

När nu oljekraftverk sätts igång talar Liberalernas (L) partiledare Nyamko Sabuni om ett "klimatpolitiskt haveri signerat Miljöpartiet".

Liberalerna står utanför energiuppgörelsen från 2016. Numera finns sex aktiva kärnreaktorer, sedan Ringhals 1 tagits ur bruk. Det är där skon klämmer för L.

– Det är ett helt oacceptabelt och ohållbart läge vi befinner oss i energipolitiskt, säger Sabuni till TT.

Sabunis förslag är att man river upp energiöverenskommelsen och satsar på kärnkraft, som producerar det hon kallar för "ren el".

– Den ersätts nu med en fossil energikälla. Det här är för mig ännu än gång ett kvitto på att Miljöpartiet inte är ett seriöst klimatparti.

Rättad version: Rättar felaktig formulering om elnätets nedre gräns i första stycket.

Tea Oscarsson/TT

Det svenska elnätet

Frekvensen i det nordiska synkronområdet ska vara 50,00 hertz. Om förbrukningen är högre än produktionen sjunker frekvensen; om produktionen är högre än förbrukningen stiger frekvensen.

Balansen regleras både automatiskt i systemet och manuellt genom olika verktyg för produktions- och förbrukningsreglering för att hålla frekvensen på 50 hertz.

Källa: Svenska kraftnät

ANNONS