Så gick det till när Martin-Löf blev granne med kungen

Korsägande är ingen bra modell. Att företagsledningar kontrollerar sig själva lockar lätt till missbruk och överdåd. Som när Sverker Martin-Löf blev granne med kungen.

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.