För bankerna är hanteringen av kontanter bara en kostnad

Att låta bankerna sköta kontanthanteringen har varit att sätta ”geten till trädgårdsmästare”. De har inget egenintresse av att upprätthålla denna vitala infrastruktur. Det borde varit utgångspunkten i Anna Kinberg Batras ”betalningsutredning” och även dess slutsatser.

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.