Alexander Piauger: Fem ekonomiska beteenden som får dina vänner att hata dig

Många sociala situationer innehåller på något sätt pengar. Och att vara generös eller rättvis kan framstå som charmiga personlighetsdrag.
Men det finns också sätt att hantera pengar som snabbt kommer att få dina närmaste att avsky dig.
Här kommer några tips!

Det här är en analyserande text. Slutsatserna är skribentens egna.