Fler kvinnor än män anser att de av ekonomiska skäl inte kan lämna en relation. Arkivbild.
Fler kvinnor än män anser att de av ekonomiska skäl inte kan lämna en relation. Arkivbild.

Ekonomi hindrar kvinnor från att separera

Fler kvinnor än män anser att de av ekonomiska skäl inte kan lämna en relation. Det visar en undersökning gjord på uppdrag av Danske Bank.

ANNONS
|

- Det är allvarligt att man av ekonomiska skäl inte kan gå ur en relation. En av de grundläggande orsakerna är att kvinnor fortfarande har lägre medelinkomst och då blir det oftast att sparandet i relationen hamnar hos mannen, säger Anneli Adler, affärsområdeschef på Danske Bank.

Bakgrunden är en undersökning som genomförts av Ipsos på uppdrag av Danske Bank. Undersökningen visar att 37 procent av de tillfrågade kvinnorna anser att ekonomin är ett ”ganska stort” eller ”mycket stort” hinder för att separera från sin partner.

ANNONS

För män är motsvarande siffra 18 procent.

Tidiga livsval avgör

Enligt Adler förklaras skillnaden av att kvinnor, förutom att ha lägre medelinkomst, i större utsträckning stannar hemma med barn, vårdar sjuka barn och går ned i arbetstid.

Danske Bank uppger också att undersökningen visar att 21 procent av de tillfrågade kvinnorna inte skulle ha råd att separera. Motsvarande siffra för män är 10 procent.

- Det visar på konsekvenserna av ekonomiska livsval man gör tidigt i livet. Om man längre fram i livet väljer att gå ur en relation, kan den ekonomiska faktorn få väldigt stora konsekvenser om man inte har ett sparande, säger Adler.

Sparande viktigt

Rådet som ges till hushåll är att både ha ett buffertsparande gemensamt för familjen och att respektive part har ett eget sparande. Dessutom säger Adler att det är viktigt att samtliga i hushållet är väl insatta i familjens ekonomi.

Men det finns ytterligare ett råd.

- Om man i familjen har tagit beslutet att kvinnan är mer föräldraledig, eller exempelvis tar mer vård av sjukt barn, då kan man fundera på en ekonomisk kompensation för det. Man kan exempelvis kompensera varandra pensionsmässigt, säger Anneli Adler.

ANNONS

TT

Fakta: Undersökningen

Undersökningen är gjord av Ipsos och bygger på 1334 intervjuer utförda mellan 25 april och 6 maj 2018. De tillfrågade är kvinnor och män mellan 18 och 75 år, antingen gifta eller i samborelation.

Källa: Danske Bank

ANNONS