Karolina Ekholm tar över som Riksbankschef, enligt en TT-enkät med experter.
Karolina Ekholm tar över som Riksbankschef, enligt en TT-enkät med experter.

Ekholm väntas ta över Riksbanken

ANNONS
|

Betyget för Stefan Ingves två mandatperioder på snart tolv år som riksbankschef spretar rejält. Flera tillfrågade väljer att dela ut två olika betyg, medan två enkätdeltagare avstår från att betygsätta.

Brutala sågningar

"Ingves skötte den akuta krishanteringen utmärkt, där blir det ett A", skriver en av experterna.

"För tiden efter den akuta krisen blir det ett F", tillägger experten.

Skalan som gäller är A-F, med A som toppbetyg och F som underkänt och sammantaget får Ingves medianbetyget C. Då ingår tre A, varav två bara gäller den första mandatperioden. Två experter väljer samtidigt att underkänna Ingves med betyget F.

ANNONS

Kritiken mot Ingves handlar bland annat om upprepade prognosmissar och att inflationsmålet inte varit uppfyllt på många år. En del sågningar är brutala.

"Den urusla penningpolitiken 2010-2014 har blivit ett varnande exempel internationellt", skriver en deltagare.

"Åren med minusränta kommer troligen betraktas som ett misslyckat experiment", skriver en annan.

Undergräver självständighet

Åtta av elva deltagare i enkäten tror det blir den S-märkta statssekreteraren Karolina Ekholm som tar över efter Ingves. En garderar dock med ett mindre troligt andrahandsscenario där Ingves får tre år till.

Den S-märkta Folksamchefen Jens Henriksson respektive det före detta S-statsrådet Thomas Östros får också varsin röst.

”Jag fruktar att det blir någon regeringen närstående. Därmed undergrävs förtroendet för Riksbankens självständighet", skriver den elfte tillfrågade som inte pekar ut någon med namn.

Karolina Ekholm, som i uttalanden flaggat för att hon kan tänka sig att tacka ja till uppdraget, var ledamot i Riksbankens direktion 2009-2014. Hon rekryterades därifrån som statssekretare hos finansminister Magdalena Andersson (S) för snart tre år sedan.

Mandatet för Kerstin af Jochnick, första vice ordförande i Riksbankens direktion, löper liksom Ingves mandat ut vid årsskiftet. Bland de elva deltagarna i enkäten tror tio att hon får en mandatperiod till.

”Av två skäl. Kerstin är kvinna och hon har inte gjort något allvarligt misstag”, skriver en av deltagarna.

ANNONS

Inget normalt eller onormalt

I slutändan är det Riksbankens fullmäktige, med Susanne Eberstein som ordförande, som avgör hur Riksbankens direktion ser ut efter årsskiftet. Eberstein vill inte svara på när beslut kan vara fattat.

När Ingves fick förlängt mandat sommaren 2011 kom beskedet i slutet av juni.

- Det här är en process som sker i fullmäktige och i god tid före årsskiftet kommer vi ha det klart med hur det blir, säger Eberstein till TT.

Historiskt varierar perioderna för hur länge en riksbankschef har suttit på posten mellan 3–19 år. Men sedan början av 1970-talet har ingen suttit lika länge som Ingves.

Eberstein är dock noga med att detta faktum inte utesluter att det kan bli förlängt för Ingves.

- Det finns inget som är normalt eller onormalt i de här frågorna. Det finns inga särskilda regler. Det är upp till fullmäktige att bedöma hur man vill ha det.

ANNONS
TT

Fakta: Dags för en kvinna som Riksbankschef?

De flesta bedömare i TT:s enkät tycker det är dags för en kvinna som leder Riksbanken, vilket skulle vara första gången hittills. Om man tittar på det gångna hundra årens riksbankschefer framstår myndigheten som en bastion för den mansdominerade nationalekonomiska eliten i Sverige.

Stefan Ingves 2006–2017

Lars Heikensten 2003–2005

Urban Bäckström 1994–2002

Bengt Dennis 1982–1993

Lars Wohlin 1979–1982

Carl-Henrik Nordlander 1976–1979

Krister Wickman 1973–1976

Per Åsbrink 1955–1973

Mats Lemne 1951–1955

Klas Böök 1948–1951

Ivar Rooth 1929–1948

Victor Moll 1912–1929

Bror Karl Johan Langenskiöld 1901–1912

Källa: Riksbanken

Fakta: Fyra frågor till elva experter

TT har inför det att mandaten för Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick i Riksbankens direktion löper ut vid årsskiftet ställt fyra frågor till elva ledande svenska ekonomer:

1. Tror du Stefan Ingves får förlängt en tredje mandatperiod?

2. Vad är ditt betyg till Ingves som riksbankschef efter snart tolv år? (Använd skalan A-F, där A är toppbetyg och F är underkänt)

3. Tror du Kerstin af Jochnick får förlängt mandat?

4. Vem tror du är riksbankschef 2018?

Enkäten, som skickades ut till totalt tjugo personer, genomfördes via telefon och per mejl i april–maj 2017 och de tillfrågade är:

Robert Bergqvist, chefsekonom SEB

Anna Breman, chefsekonom Swedbank

Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Lars Jonung, professor emeritus, Lunds Universitet

Bettina Kashefi, chefsekonom Svenskt Näringsliv

Eva Mörk, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Ola Pettersson, chefsekonom LO

Annika Winsth, chefsekonom Nordea

Erik Åsbrink, före detta finansminister i Perssonregeringen 1996-1999

Anna Öster, chefsekonom Länsförsäkringar

ANNONS