Konjunkturinstitutet (KI), med generaldirektör Albin Kainelainen, redovisar barometer. Arkivbild
Konjunkturinstitutet (KI), med generaldirektör Albin Kainelainen, redovisar barometer. Arkivbild Bild: Claudio Bresciani/TT

Dystrare stämningsläge sänker svensk BNP

Stämningsläget i svensk ekonomi blir allt sämre med betydligt dystrare tjänstesektor och hushåll, enligt Konjunkturinstitutet (KI).
En färsk barometer från KI antyder att svensk BNP fortsätter krympa även under tredje kvartalet i år.

ANNONS
|

Barometerindikatorn för augusti från KI minskade till 85,2, ned 2,5 enheter från månaden före. Nedgången var lite större än väntat.

Nivån avspeglar hur inflation, snabbt stigande räntor och minskad global efterfrågan trycker ned svensk BNP även i tredje kvartalet – efter nedgången med 0,8 procent i andra kvartalet.

När det kan vända är svårt att säga.

"Vi ser risker att stämningsläget kommer fortsätta till nya lägstanivåer under hösten och vintern", skriver storbanken SEB:s chefsstrateg Olle Holmgren i en kommentar.

Prisplaner pekar svagt uppåt

Han tillägger att indikatorn bekräftar bilden av att arbetsmarknaden är motståndskraftig i nedgången och att indikatorerna för inflationen – prishöjningsplanerna – går svagt uppåt efter att ha sjunkit det gångna halvåret. Det gäller särskilt livsmedels- och bränslepriser.

ANNONS

Tolkningen av KI:s barometer är snarlik bland Nordeas ekonomer.

– Det går trögt för svensk ekonomi. Vi har ingen hjälp från omvärlden. Och räntehöjningarna biter på den inhemska ekonomin, säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.

Både Holmgren och Isaksson tror att Riksbanken kommer behöva justera ned sin tillväxtprognos, men att den trots det stramar åt med ännu en höjning av styrräntan i september.

– Kronan är svag och riskerar att gå svagare om Riksbanken inte höjer, säger Isaksson.

"Kan få ytterligare genomslag"

Han ser en tydlig koppling mellan signalerna om prishöjningar och kronkursen – som har noterat nya historiska bottenrekord mot euron i augusti.

– Vi har befarat att den svaga kronan ska synas i prisplanerna, säger Isaksson.

Han tillägger att de prishöjningar det flaggas för i KI:s barometer inte hotar inflationsprognoserna, bland annat då prisplanerna pekar nedåt i tjänstesektorn. Han tycker inte heller det går att säga om den barometer som redovisats nu har ökat eller minskat sannolikheten för att Riksbanken höjer styrräntan två gånger till i år.

– Men det finns en oro för att den svaga kronan kan få ytterligare genomslag i prisplaner och inflation framöver. Det är en variabel som Riksbanken definitivt har ögonen på, säger Isaksson.

Fakta: Stämningsläget i tjänstesektorn försämras

Barometerindikatorn för augusti från KI minskade till 85,2, ned 2,5 enheter från månaden före. Nedgången för barometerindikatorn förklaras främst av svagare signaler från tjänstesektorn, som just nu uppvisar det svagaste stämningsläget i hela näringslivet, enligt KI.

Tjänstesektorns konfidensindikator minskade med 4,1 enheter till 87,2.

Hushållen är också mycket dystrare nu än tidigare, enligt hushållens konfidensindikator – som föll 2,1 enheter till 70,4.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin backade 0,9 enheter och har därmed sjunkit tre månader i rad – ned till 96,6. Nivån är den lägsta sedan augusti 2020.

Från delar av detaljhandeln kommer också dystra signaler, som drar ned konfidensindikatorn till 88,4. Nedgången handlar främst om ett dystrare stämningsläge bland dagligvaruhandlare, medan stämningsläget går i motsatt riktning inom sällanköpshandeln, enligt KI.

Från byggsektorn, präglat av en tvärnit för bostadsbyggandet, kommer också motstridiga signaler. Indikatorn för hela bygg- och anläggningsverksamheten steg till 97,3.

Källa: Konjunkturinstitutet

ANNONS