Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Du kan påverka genom att investera hållbart

Makthavarna måste samordna och inkludera såväl politiker och näringsliv som civilsamhället för att vi ska kunna nå målen för hållbar utveckling, skriver Susanna Sundström.

Hållbarhetsbegreppet syns allt oftare i debatten. Definitionen kan tyckas oändlig och onödigt svårtolkad. För att ett företag ska anses hållbart ska lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Med enbart vinst som intresse är det lätt att stirra sig blind på det faktum att ett gediget hållbarhetsarbete sällan lönar sig på kort sikt. Men det är dags att sluta blunda för de fördelar som hållbara företag får i längden.

Att aktivt arbeta för hållbarhet är det enda ekologiskt försvarbara, men företag som arbetar hållbart är ofta också mer effektiva och långsiktigt ekonomiskt lönsamma. Företag som arbetar med hållbarhet gör mer med mindre resurser, tar hand om sina anställda och skapar en kultur där människor trivs och får utrymme för innovation.

Att som privatperson kunna döva sitt dåliga miljösamvete och samtidigt investera i hållbara företag kan därför bli en bra affär. Genom att investera i företag som gör ett gott hållbarhetsarbete väljer du inte bara bort ohållbara företag, du får också en chans att indirekt påverka beslut som fattas inom företagen så att de blir ännu bättre.

DET NYTÄNKANDE FÖRETAGET Simris alg som utvinner omega-3 direkt ur alger i stället för ur fisk är ett intressant exempel. Hållbarhetstrenden har dessutom öppnat för alternativa investeringstjänster som Göteborgsbaserade Trine som arbetar med att bygga solceller i tredje världen med hjälp av privatpersoners kapital.

Samtidigt måste det nämnas att även om Sverige redan är ledande när det gäller hållbarhetsarbete så är våra ekologiska fotavtryck och vår stora konsumtion ett av de största hoten mot vår värld. Det kanske är en klen tröst, men dina pengar gör större nytta i ett hållbart företag än om de spenderas på ogenomtänkt slentrianshopping.

SEDAN DECEMBER 2016 är det lagstadgat att företag måste redovisa sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsrapport. Sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och korruption måste tas i beaktning, något som känns främmande för många som nog tror att hållbarhet främst handlar om klimat och miljö. Rapporten behöver dock inte granskas av en tredje part och steget mellan ökat pappersarbete och faktisk förändring kommer att ta tid. Men att alla företag aktivt måste ta tag i hållbarhetsarbetet och att det blir lättare att granska arbetet i leverantörsleden kommer att ge resultat i längden.

För några månader sedan deltog jag i ett panelsamtal och diskuterade Sveriges konkurrenskraft i en global ekonomi. Det är en stor utmaning som jag inte alls anser mig ha alla svar på. Intressant var dock att i sällskapet med många prominenta makthavare inom näringslivet lyfte ingen annan än jag de globala målen.

För mig var det obegripligt. Jag är övertygad om att företag som redan nu gör sig oberoende av icke förnybara bränslen och minskar sina koldioxidutsläpp är framtidens vinnare. Sverige, som kan stoltsera med både sol, vind och vatten för att inte tala om skog, har alla förutsättningar att ta detta steg.

Klimatutmaningen kommer inte att försvinna av sig själv. De globala, nationella och lokala målen kommer att forcera fram nya skatter och avgifter för olja, koldioxid och tobak och de företag och länder som är beroende av dessa får betala dyrt. Makthavarna måste samordna och inkludera såväl politiker och näringsliv som civilsamhället för att vi ska kunna nå målen för hållbar utveckling.

SAMTIDIGT ÄR DET viktigt att inte luras av trenden som begreppet hållbarhet skapat. En del företag använder hållbarhet enbart som ett sätt att stärka sitt varumärke och rykte. Falsk marknadsföring är inget nytt och särskilt när det gäller fonder är det viktigt att syna om fonden har ett för bra namn eller om den faktiskt är hållbar.

Du kan påverka genom att leva och investera hållbart.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.