Den självparkerande bilen är här

Bilen startar och kör en runda runt Semcons parkering och stannar på nytt på i samma p-plats. Exakt på centimetern. Bakom ratten är det tomt för det här är den självparkerande bilen.

ANNONS
|

I väntan på att det ska bli lagligt med självkörande bilar på vägarna har åtta företag och forskningsinstitut, varav flertalet på Lindholmen, tillsammans forskat och tagit fram programmet Born to drive. En mjukvarubaserad lösning som kan automatisera hela logistikkedjan från bilfabrik till slutkonsument.

Det vill säga, med programmet kan bilarna köra runt och parkera sig själva. Det är inte lagligt att göra ute på gatorna ännu – men det är lagligt på inhägnat område och skulle kunna användas innanför grindarna av fordonstillverkare.

En självkörande p-lösning

Det finns över 200 bilfabriker i världen och förra året producerades det över 70 miljoner bilar, en del av dem i Göteborg.

ANNONS

–De här bilarna parkeras manuellt omkring 25 gånger i logistikkedjan från bilfabriken fram till dig som slutkund. Det är en himla massa parkerande, och då kan man göra en autonom lösning istället. Det är kärnan i det hela, säger Carl-Johan Aldén, affärsutvecklare på Semcon och tekniskt projektansvarig för Born to drive.

Ska kunna användas i alla moderna bilar

I projektet samarbetade man med Volvo Cars, men lösningen är övergripande och ska kunna användas i alla vanliga moderna bilar och ska vara lätt, snabb och ekonomisk för kunderna att införa.

–Detta är inte bara en skrivbordsprodukt, det funkar på riktigt. Och vi vill gärna göra ett industrialiseringsprojekt med någon, säger Carl-Johan Aldén.

Det som händer är att bilen får mjukvarupaketet med Born to drive installerat i slutet på linan. Programmet kopplas upp till en GPS-satellit, signalen tas sedan ner till en lokal GPS-sändare på marken.

–I dag har GPS-signalen meterprecision. Det räcker inte för oss, vi behöver centimeterprecision. Och det uppnår vi genom den lokala GPS-stationen man har på området, vilket gör att bilen kör exakt på centimetern. Och informationen distribueras till ett trafikkontrollsystem, säger Carl-Johan Aldén.

Inte haft ett enda problem

Trafikkontrollsystemet kan jämföras med flygtornet på en flygplats med en operatör som ser alla bilarna på parkeringen.

ANNONS

–Det som sker rent tekniskt är trafikledningssystemet automatiskt räknar ut den bästa rutten, för att flödet av många fordon ska bli så optimalt som möjligt. Bilen får en digital rutt som går att följa exakt på centimetern, säger han.

–Vi har gjort omfattande tester och vi har inte haft ett enda problem. Det har fungerat bättre än vad vi vågat hoppas på.

En annan fördel med systemet är att det går att parkera bilarna mycket tätt, eftersom det inte behövs svängrum för chaufförer som ska öppna och stänga bildörrar.

Man har redan i dag visioner av hur Born to drive ska kunna användas i nästa steg, när alla lagar kommit på plats även utanför grindarna. I dag flyttas bilar vidare på lastbil eller tåg vidare ner till hamnen och ut i världen.

–I framtiden ser man att det finns en möjlighet att bilen kör autonomt även utanför fabriksområdet, kanske till bilförsäljaren eller hela vägen till din garageuppfart. Men detta är en vision på lång sikt som kräver ytterligare teknisk utveckling och anpassad lagstiftning, säger Carl-Johan Aldén.

Born to drive

  1. Born to drive är en mjukvarubaserad lösning som ska effektivisera hela logistikkedjan för personbilar, genom att bilarna kör själva.
  2. De som tagit fram programmet är: Actia Nordic, Combitech, Consat, Semcon, Trafikverket, RISE Viktoria forskningsinstitut, Volvo Car Corporation och VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut.
ANNONS