Därför kan du få mer pengar 2017

ANNONS
|

Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken, bedömer att konjunkturkurvan nådde sin topp redan vid årsskiftet 2015/2016. Nästa år tror banken att ekonomin mattas av ytterligare.

– Men den svenska ekonomin ser fortfarande helt ok ut, inte minst jämfört med den europeiska. 2017 blir också ett otroligt spännande år – inte minst politiskt, med val i såväl Frankrike som Tyskland, Nederländerna och eventuellt också i Italien. Det kan potentiellt leda till volatilitet i ekonomin, säger Claes Måhlén.

Val i Frankrike och Tyskland

Efter Brexit och Donalds Trumps vinst i USA-valet har främlingsfientliga, EU-kritiska partier, som franska Front National, nått ännu starkare stöd. Och hur deras potentiella politiska inflytande skulle påverka Europa är högst osäkert.

ANNONS

– Om Frankrike skulle få Marine Le Pen som ny president skulle det naturligtvis få stora konsekvenser för hela EU och euro-systemet, eftersom Front National är mycket negativt inställda till EU. Men man kan inte ha det scenariot som utgångspunkt, så pass starkt stöd har inte partiet i opinionsundersökningarna – men de undersökningarna har å andra sidan också haft fel, säger Claes Måhlén.

Läs mer: Jobbet avgör ekonomin

Flera av de professionella bedömarna, och inte minst aktiemarknaden, har under året ändrat syn på Donald Trumps effekter på ekonomin. Om det innan han vann, främst varnades för ökade handelshinder och minskad global handel, lyfts nu den planerat expansiva finanspolitiken fram. Med infrastruktursatsningar och stora skattesänkningar väntas den nyvalde presidenten få USA:s ekonomi att växa snabbare.

Övertro på Trumponomics?

– Trump kan exempelvis göra stora satsningar i energisektorn, något som Obama inte kunnat göra för att det gått emot miljömålen, säger Claes Måhlén.

Swedbank varnar dock för att en övertro på Trumps finanspolitik, Trumponomics, kan leda till besvikelse, med bland annat börsnedgångar som möjlig konsekvens.

– Finansmarknaderna har valt att ta till sig mycket av de positiva effekter Trumps politik skulle kunna leda till – om han sedan inte lyckas driva igenom alla reformer kan det leda till bakslag. De planerade skattesänkningarna och infrastruktursatsningarna är till exempel fortfarande ofinansierade, men de är till viss del redan inprisade i marknaden, säger Olof Manner, analyschef på Swedbank.

ANNONS

Läs mer: Håll koll på pensionens siffror

Han hör också till dem som befarar att Donald Trumpsplanerade handelspolitik, om den realiseras, på sikt kan få negativa effekter på svensk ekonomi.

– Det märks inte på kort sikt, men om Trump bestämmer sig för att driva den handelspolitik han presenterade under valrörelsen, kan de svenska företagen märka av det på längre sikt,säger Olof Manner.

Räntan tros stå still

Under nästa år råder han privatpersoner att ha extra koll på hur räntorna utvecklas.

– Ränteutvecklingen påverkar bostadspriserna och skuldsättningen är i dag relativt hög. Vid det senaste räntebeskedet i december var direktionen oenig om att fortsätta stödköpen av obligationer, det kan tyda på att Riksbanken kommit till vägs ände vad avser stimulanser, säger Olof Manner.

Nästa år spår Swedbank dock att Riksbanken står fast vid sin inkörda penningpolitik och behåller reporäntan på -0,50 procent.

Läs mer: Så enkelt sparar du 10 000

Nordea delar i princip den bilden och bedömer att det, tillsammans med ökat byggande, gör att bostadspriserna 2017 står kvar stabilt på samma nivåer som idag.

– Boräntorna har bottnat och det talar för att bostadspriserna stabiliseras under 2017. Att räntorna inte längre faller leder också till en minskad kredittillväxt, det ser vi redan nu, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

ANNONS

"Politik viktigt tema"

Också han tror att ekonomin 2017 kommer att präglas av den politiska osäkerheten.

– Valen i Frankrike och Tyskland är båda mycket viktiga. De nationalistiska och separatistiska strömningarna är problematiska på flera olika sätt och de kan påverka också ekonomin negativt. Trump fortsätter att vara en osäkerhetsfaktor - det gäller såväl hans finans- och handelspolitik som säkerhetspolitik, säger Torbjörn Isaksson.

Nordea tror att den svenska ekonomin växer långsammare nästa år – även om få kanske märker förändringen i sin vardag.

– Vi har haft en avmattning i tillväxten redan i år och den består under 2017. Men man ska komma ihåg att det sker från höga nivåer. De svenska hushållen har det fortsatt gynnsamt. Överlag bedömer vi att sysselsättningen ökar och att hushållens disponibla inkomster stiger något under nästa år. Ur det perspektivet är det en ljus bild vi skissar av framtiden, säger Torbjörn Isaksson.

Fakta: Din ekonomi 2017

  1. Räntan: Riksbanksdirektionen själva planerar att sänka reporäntan från dagens - 0,50 till -0,60 under 2017. I slutet av året ska den sakta höjas igen – för att bli positiv först 2019. Men den planen grundas på att inflationen utvecklas som Stefan Ingves vill. Om man tror att de långa räntorna är på väg upp bör man också överväga att sälja sina långräntefonder.
  2. Börsen: Vitt skilda uppfattningar bland professionella bedömare. En del tror på uppgångar kring 15 procent, andra på fall. De flesta verkar dock överens om att det fortsätter vara stormigt på börsen även under 2017.
  3. Lönerna: I våras satte industrin ”lönemärke” till 2,2 procent för perioden 1 april 2016 – 31 mars 2017. Nästa års avtalsrörelse är redan igång. Facken – IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen – kräver 2,8 procent i ett ettårigt löneavtal medan arbetsgivarsidan satt ett tak på max 1,5 procent.
  4. Pensionen: Du som gått i pension får, enligt pensionsmyndigheten, mellan 76 och 620 kronor extra i pension nästa år, beroende på vilken inkomstgrupp du hör till.
ANNONS