Runt elva miljoner minkar har avlivats och destruerats i Danmark på grund av ett coronautbrott bland besättningarna i landet. Arkivbild.
Runt elva miljoner minkar har avlivats och destruerats i Danmark på grund av ett coronautbrott bland besättningarna i landet. Arkivbild. Bild: Morten Stricker/Ritzau Scanpix/AP

Dansk minkdöd kan ge fler uppfödare i Sverige

Med förbudet mot minkavel i Danmark väntas landets näring i praktiken gå i graven. För svenska uppfödare lär det leda till bättre betalt för minkskinnet – och möjligtvis nyetableringar i landet.
– Uppfödare från andra länder har hört av sig, säger Jörgen Martinsson, vd på Svensk mink.

ANNONS

Danmark har varit världens största producent av minkpäls, men sedan ett muterat coronavirus hittats i landets besättningar har massavlivningar av djur genomförts. På måndagen väntas dessutom det danska folketinget rösta igenom ett förbud mot minkavel i Danmark under 2021.

Sammantaget innebär det att världsmarknaden för minkpäls kommer att ritas om för all framtid, tror Jörgen Martinsson, vd för Svensk mink.

– Minkuppfödningen i Danmark som vi känner den kommer att vara borta. Avelsmaterialet i Danmark har man ju jobbat fram under 25 års tid, men att bygga upp en näring ifrån princip noll är i princip omöjligt, säger Martinsson.

Auktionshus slår igen

Runt elva miljoner minkar har avlivats och destruerats i Danmark, uppger Martinsson. Endast fyra miljoner minkar har kunnat avlivas med syfte att bli päls.

ANNONS

– Kortsiktigt kommer det att finnas en brist av skinn på marknaden och det är såklart positivt för prisbilden. Långsiktigt är det negativt att det inte finns mink i Danmark. Dels har danskarna varit världsledande inom produktionen men också världsledande på att marknadsföra skinn, säger Jörgen Martinsson.

Det världsledande auktionshuset Copenhagen Fur – som ägs av de danska minkuppfödarna – meddelade i november att man successivt kommer att avveckla sin verksamhet under de närmaste åren.

– 2023 kommer förmodligen bolaget vara stängt. Om det finns kvar produkter kommer man kanske köra ett par auktioner under våren 2023, men som det ser ut nu avvecklar man kontrollerat under de två närmaste åren.

"Öka produktionen"

Den danska minknäringens död innebär dock en möjlighet för svenska uppfödare att växla upp och med en minskad tillgång av skinn på marknaden dessutom få bättre betalt.

– Absolut. Det finns gårdar som står klara för att öka produktionen och man kan bygga upp nytt. Det finns en bra kompetenskedja och bra tillgång på foderråvaror, säger Jörgen Martinsson

Den danska produktionen har varit ungefär 30 gånger så stor som den svenska. I Sverige finns det runt 40 minkgårdar – att jämföra med runt 1 100–1 200 uppfödare i Danmark.

– Man kan absolut inte fylla det tomrummet, men det är redan uppfödare från andra länder som har hört av sig för att titta över möjlighet att bedriva minkuppfödning i Sverige.

ANNONS

TT: Ska det i sådana fall ske på befintliga gårdar i Sverige?

– Ja, det är framför allt på befintliga gårdar man i det här skeendet har förhört sig om. Man kan hyra in sig och det finns även gårdar som möjligen är tomma. Så det finns olika varianter. Det är framför allt från Danmark man har hört av sig, säger Jörgen Martinsson.

Utbrott även i Sverige

I Sverige har det varit coronautbrott på 13 minkgårdar i Blekinge, men det rör sig inte om samma muterade variant av viruset som hittats bland danska minkar. Samtliga svenska besättningar har dock fått restriktioner från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) under hösten.

– Vi har det under kontroll nu. Vi har ju även avlivat runt 80–85 procent av minkarna nu under avpälsningsperioden, vilket är runt 650 000 djur. Runt 100 000 minkar behålls till avel, säger Jörgen Martinsson.

Daniel Kihlström/TT

Fakta: Förbud även i Nederländerna

Årligen produceras det ungefär 50 miljoner minkskinn i världen och cirka en tredjedel har kommit från Danmark, som är världens största uppfödare av mink.

Även i bland annat Kina, Polen och Nederländerna är produktionen stor.

I Nederländerna fattade man 2013 beslut om att förbjuda minkuppfödning och näringen fick tio år på sig för en kontrollerad avveckling. I och med det kraftiga virusutbrottet bland besättningar i landet fattade dock den nederländska staten beslut om att tidigarelägga förbudet till 2021.

I Sverige finns det runt 40 besättningar, varav cirka hälften på Listerlandet i Blekinge.

Cirka 90 procent av de svenska skinnen säljs till kinesiska uppköpare.

Källor: Ritzau, Svensk mink

ANNONS