Ett kulturhus flyttas från Malmberget till Koskulle. Både i Kiruna och Malmberget har hela hus flyttats på trailer. Arkivbild.
Ett kulturhus flyttas från Malmberget till Koskulle. Både i Kiruna och Malmberget har hela hus flyttats på trailer. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Då lönar det sig att flytta drömhuset

Drömhuset – men på fel plats. Visst går det att flytta hus, men för moderna villor kan lönsamheten vara tveksam. Riktigt gamla timmerhus är däremot konstruerade för att flyttas, enligt en expert.

ANNONS
|

I förra veckan blev uppmärksamheten stor när Västerbottenskuriren berättade om en man som köpt ett billigt hus i Dorotea och flyttat det till Ängelholm. Till en betydligt lägre kostnad än att köpa där, enligt honom själv.

Exemplet har väckt både frågor och funderingar – hur går det egentligen till att flytta ett hus, och kan det verkligen löna sig? Det visar sig att det inte finns några helt entydiga svar på frågorna.

– Det beror på typen av hus, hur stort det är och om det måste delas, säger Sakis Karipidis, transportledare på Loffes Trailer.

Företaget genomför mellan 20 och 100 husflyttar varje år, och får betydligt fler förfrågningar från folk som vill ha hus flyttade, berättar han.

ANNONS

– Teoretiskt sett så går det att flytta alla hus, i delar eller i sektioner. Men sedan om det är värt det...det beror på.

Hustransporter kan och får inte ske hur som helst, förklarar han. Det finns ofta en massa hinder, som broar, ledningar och annat i vägen om ekipaget är för stort. Dessutom krävs tillstånd och dispenser från Trafikverket, och ofta också både följebil och annan eskort. Då kan det förstås bli dyrt.

– Det går inte att säga vad det kostar, det kan vara allt från 20 000 kronor till två miljoner, säger Sakis Karipidis.

Tveksamt om det lönar sig

Jan Österberg, som driver husflyttarfirman Österbergs entreprenad, tycker att det är mycket tveksamt om det lönar sig att flytta vanliga moderna typhus på landsväg.

– En vanlig villa på lastbil kan kosta 500 000 kronor att flytta.

Han säger ofta nej till sådana uppdrag, berättar han.

– Det är ingen större business. Det kan vara lönsamt om man kan hyra in sig på en pråm, med flera hus. Men att köra på vägar, det är inte ekonomiskt försvarbart.

Dessutom, oftast måste moderna hus sågas sönder så mycket för att flyttas, och det förstör så pass att kostnaden för att bygga upp det blir för hög, förklarar han.

ANNONS

– Då är det oftast bättre att bygga nytt.

Däremot kan det ju finnas andra skäl till att flytta ett hus, som att det är särskilt fint, eller värdefullt ur andra aspekter. Då kan saken komma i ett annat läge.

– Är det ett hus man verkligen vill ha så kan det ju vara lönsamt, säger Jan Österberg.

Där får han ivrigt medhåll av Göran Gudmundsson, byggnadsarkivarie, professor i byggnadsvård och författare till böcker om gamla hus och husflyttar.

– Det finns ju fler perspektiv på lönsamhet, som miljö, resurser och återvinning. Och hur länge ett gammalt flyttat hus kommer att hålla, jämfört med ett nytt.

Fast det är ofta även kortsiktigt ekonomiskt lönsamt att flytta ett gammalt hus, jämfört med att bygga nytt, understryker han.

Han tillhör förespråkarna för att flytta äldre hus, tvärt emot vad vissa andra tycker är kulturhistoriskt rätt.

Men hellre flytta och använda det än att riva det eller låta det stå och förfalla, tycker han.

Rädda kulturarv

– Då räddas ett kulturarv. Gamla timmerhus är konstruerade för att flyttas. Det är konstruerade som ett jättestort lego.

Han berättar att Unesco generellt inte rekommenderar husflyttar av kulturhistoriska skäl, utom här i Skandinavien. Här är husen från början gjorda för att flyttas, och så har också skett historiskt.

ANNONS

– Tittar man noga inne i ett gammalt timmerhus så ser man att det är uppmärkt för att kunna plockas isär och sättas ihop igen. Någon har numrerat alla timmerstockarna. Det är kulturhistoria.

Vid arvsskiften kunde huset delas mellan arvingarna, rent bokstavligt. Någon fick undervåningen och en annan tog övervåningen och byggde upp på en annan plats. Allt kunde återanvändas, berättar han, varenda bräda och tegelsten.

– Det är intressant nu, när återvinning är så stort.

Själv har han medverkat till många husflyttar, och berättar att gamla timmerhus ofta säljs för nedplockning på traditionella säljsajter på nätet.

– Man kan få en byggnad för mellan 50 000 och 120 000 kronor. Jämfört med att bygga en ny motsvarande byggnad är det enormt billigt. Det är alltid rea.

Fast det gäller att kolla vad man köper, det är inte värt att lägga ned sin möda på något som är hopplöst dåligt från början, understryker han. Även om mycket kan återanvändas även av ett skadat hus.

– Det finns en annan aspekt också, hur länge ska huset stå? Gamla hus är av bättre kvalitet än nyare.

Fast vad själva nedplockningen och husflytten kostar varierar förstås.

– Säg att en normal byggnad, 120 kvadratmeter i ett och en halvt-plan, kostar från 500 000 att flytta. Ju mer mer man kan om att flytta hus, desto billigare blir det, säger Göran Gudmundsson.

ANNONS

Johanna Cederblad/TT

Förberett för flytt, enligt Göran Gudmundsson. Arkivbild.
Förberett för flytt, enligt Göran Gudmundsson. Arkivbild. Bild: Heiko Junge

Fakta: Tillstånd och dispenser

Att flytta ett hus innebär att olika tillstånd måste sökas.

Dels måste det finnas ett tillstånd för rivning av huset på den ursprungliga platsen.

Dels måste bygglov sökas för att sätta upp det på en ny plats.

Dessutom kan själva transporten kräva olika tillstånd och dispenser, exempelvis om huset körs på trailer och blir ett stort, tungt och långsamt ekipage.

ANNONS