Sjukskrivningarna bland chefer ökar och störst är problemen i kommunal sektor. Arkivbild.
Sjukskrivningarna bland chefer ökar och störst är problemen i kommunal sektor. Arkivbild.

Chefer blir sjuka av krav på tillgänglighet

Sju av tio chefer har svårt att släppa jobbtankarna på sin lediga tid. Och över 60 procent av cheferna jobbar trots att de är sjuka.

ANNONS
|

Enligt en rapport från akademikerorganisationen Saco upplever över 30 procent av de tillfrågade cheferna att de har ett psykiskt ansträngande arbete eller har en hög arbetsbelastning. 25 procent har övervägt att minska sin arbetstid för att må bättre.

- Värst drabbade är kvinnliga chefer i kommunal sektor. Kvinnor har fortfarande ofta ett huvudansvar för att även sköta hemmet och när man har ansvar både på jobbet och hemma kan det bli tufft, säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

ANNONS

Tillgänglig dygnet runt

Ett stort problem enligt rapporten är en arbetskultur som innebär att man som chef förväntas vara tillgänglig även efter arbetstid. Att man samtidigt har många medarbetare som man ska hålla löne- och utvecklingssamtal med gör att tiden för att planera verksamheten på längre sikt försvinner, säger Göran Arrius.

- När vi talar med våra medlemmar vittnar många om att arbetsklimatet blivit tuffare. Det är kortare beslutsvägar, man förväntas kunna nås 24 timmar om dygnet och möjligheterna till återhämtning har blivit färre. Det slår såklart mot dem som har mest ansvar, det vill säga cheferna.

Bra chef viktigast

I en undersökning gjord av Saco under 2017 uppgav sex av tio unga akademiker att en bra chef är den viktigaste jobbfrågan. Bra lön och förmåner kom först på tredje plats. Och en chef som inte mår bra kan få det svårare att vara en bra och närvarande chef.

- Förutsättningarna måste förbättras i många organisationer. I vår undersökning jobbade de chefer som mådde bäst i mindre företag i privat sektor. Där har man en närhet till ledningen och mer befogenheter samt färre medarbetare per chef. Effektivitet, resurser och tid för återhämtning är det som behövs för att man ska kunna vara en bra ledare, säger Göran Arrius.

ANNONS
TT

Fakta: Rapport om chefers ohälsa

Rapporten bygger på Statistiska centralbyråns arbetsmiljöundersökning.

Undersökningen baseras på arbetskraftundersökningen AKU som omfattar drygt 9000 personer.

Kvinnliga chefers sjukfall har ökat med 23 procent mellan 2009 och 2014. Motsvarande ökning för manliga chefer är tio procent under samma period.

30 procent av de tillfrågade cheferna upplever en hög arbetsbelastning och 25 procent har övervägt att minska sin arbetstid.

36 procent har svårt att sova minst en dag i veckan.

69 procent uppger att de inte kan koppla bort tankar på jobb under fritiden.

28 procent uppger att de arbetat trots sjukdom fyra gånger eller mer under det senaste året. 63 procent uppger att de arbetar trots sjukdom för att "ingen annan kan göra jobbet".

Källa: Rapporten "Om chefen är sjuk" från akademikerförbundet Saco

ANNONS